Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Erasmus+ w Zespole Szkół w Reszlu

Od roku 2021 jesteśmy beneficjentem programu Unii Europejskiej Erasmus+ i otrzymaliśmy akredytację na 3 lata. Grant przyznany w pierwszym roku w wysokości 14.460 euro został przeznaczony na realizację celów projektu poprzez udział pięciu nauczycieli w metodycznych kursach zagranicznych we Włoszech. Przyznany w tym roku w wysokości 15.732 euro pozwoli na realizację kolejnych celów. Tym razem w szkoleniach weźmie udział sześciu nauczycieli (w tym nauczyciel języka angielskiego, nauczyciele przedmiotów ogólnych oraz zawodowych).

Udział w projektach międzynarodowych jest jednym z celów priorytetowych w naszej szkole oraz ogromną szansą dla uczniów i nauczycieli na wyrównanie szans. Obecny projekt uwzględnia indywidualne potrzeby szkoły oraz przyczyni się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Erasmus+ to ogromna szansa dla wszystkich. Daje możliwości podróżowania, zdobywania nowych doświadczeń, nawiązania znajomości, poznawania kultury i tradycji krajów partnerskich. To także świetna okazja do ćwiczenia umiejętności językowych oraz szansa na europejską współpracę.

Cieszy nas, że my również możemy z niej skorzystać.

REKLAMA

opublikowano: 2023-01-04, © Dorota Parada,

20

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. Źródło
fot. Źródło