Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Jesteś tu: strona główna < Biblioteka <

Reszel - Biblioteka

FILMOTEKA SZKOLNA

Zapraszamy do wykorzystania na zajęciach wybitnych i istotnych dzieł polskiego kina. Od stycznia 2009 roku do Państwa dyspozycji jest pakiet filmów z projektu FILMOTEKA SZKOLNA.

Film stał się istotną częścią współczesnej kultury, odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Edukacja artystyczna młodego pokolenia jest jednym z zadań, jakie stoją przed szkołą. Mądrego i krytycznego odbioru sztuki trzeba uczyć.

Każdy pakiet zawiera dwa-trzy filmy - główny (najczęściej fabularny) i dopowiadający (dokumentalny, eksperymentalny, animowany). W pakiecie znalazły się materiały wspomagające pracę nauczyciela i odbiór proponowanych filmów przez uczniów.

Repertuar:

1. KINO MYŚLI Struktura kryształu (1969) reż. K. Zanussi Tango (1980) reż. Z. Rybczyński

2. MORALNOŚĆ KAMERY Nienormalni (1990) reż. J. Bławut Z punktu widzenia nocnego portiera (1977) reż. K. Kieślowski

3. OBSERWCJE CODZIENNOŚCI Cześć Tereska (2000) reż. R. Gliński Rodzina człowiecza (1966) reż. W. Ślesicki

4. KADRY PAMIĘCI Jak być kochaną (1962) reż. W. Has Portret własny (1987) reż. J. Skalski

5. OBRAZY MAGICZNE Historia kina w Popielawach (1998) reż. J. Kolski Oczy uroczne (1977) reż. P. Szulkin

6. FILMOWE PRZYPOWIEŚCI Żywot Mateusza (1967) reż. W. Leszczyński Schody (1968) reż. S. Schabenbeck Arka (2007) reż. G. Jonkajtys

7. SIŁA SYMBOLU Popiół i diament (1958) reż. A. Wajda Krótka historia jednej tablicy (2005) reż. F. Falk Chleb (2003) reż. G. Skurski

8. METAFORY PRAWDY Wszystko może się przytrafić (1995) reż. M. Łoziński Szczurołap (1986) rez. A. Czarnecki Siedem kobiet w różnym wieku (1978) reż. K. Kieślowski

9. MÓWIĆ NIE WPROST Rejs (1970) reż. M. Piwowski Urząd (1966) rez. K. Kieślowski

10. BEZ KOMENTARZA? Defilada (1989) reż. A. Fidyk Egzamin dojrzałości (1979) reż. M. Łoziński

11. ROZDROZA HISTORII Człowiek z marmuru (1976) reż. A. Wajda Dokąd (1990) reż. P. Kędzierski

12. ZAPISY PRZESZŁOŚCI Usłyszcie mój krzyk (1991) reż. M Drygas Fotoamator (1998) reż. D. Jabłoński

13. WOKÓŁ STEREOTYPÓW Eroica (1957) reż. A. Munk Ostry film zaangażowany (1979) reż. J. Antonisz

14. GORZKI ŚMIECH Zezowate szczęście (1960) reż. A. Munk Fotel (1963) reż. D. Szczechura

15. W KRZYWYM ZWIERCIADLE Hydrozagadka (1970) reż. A. Kondratiuk Polska kronika non-camerowa nr-1 (1981) reż. J. Antonisz

16. WSPÓŁCZESNE LĘKI Dług (1999) reż. K. Krauze Nasza ulica (2006) reż. M. Latałło

17. PORTRETY ZBIOROWOŚCI Sól ziemi czarnej (1969) reż. K. Kutz Jestem zły (2000) reż. G. Pacek

18. MALI BOHATEROWIE Abel, twój brat (1970) reż. J. Nasfeter Męska sprawa (2001) reż. S. Fabicki

19. MIEDZY FIKCJĄ A RZECZYWISTOSCIĄ Ucieszka z kina "Wolność" (1990) reż. W. Marczewski Exit (2006) reż. G. Koncewicz

20. POEZJA I PROZA KINA Aria dla atlety (1979) reż. F. Bajon Dziewczyny do wzięcia (1972) reż. J. Kondratiuk

21. KINO O KINIE Amator (1979) reż. K. Kieślowski Ćwiczenia warsztatowe (1986) reż. M. Łoziński

22. GRY FILMOWE Deja vu (1989) reż. J. Machulski Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów (1995) reż. M. Dudziewicz

23. MALARSKIE INSPIRACJE Brzezina (1970) reż. A. Wajda Łagodna (1985) reż. P. Dumała

24. NOWA ESTETYKA Gry uliczne (1996) reż. K. Krauze Strojenie instrumentów (2000) reż. J. Kucia

REKLAMA

opublikowano: 2010-03-15, © Danuta Ruszczyńska,

2072

ostatnie artykuły z tego działu: