Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Festyny, dożynki

II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA” 29 – 31 SIERPIEŃ 2008r.

Po raz drugi Stowarzyszenie Kulturalne „Reszelanie” w Reszlu zorganizowało Festiwal Kultury Ludowej „Równianka”. W tym roku formuła przeglądu rozszerzona została do rangi Festiwalowej i dodatkowo powiększona o uczestników miast partnerskie powiatu kętrzyńskiego.

Środki na organizację Festiwalu SK „Reszelanie” pozyskało z dwóch projektów – Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i Przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” i udział w festynach i imprezach promujących Gminę Reszel pochodzących od Burmistrz Miasta Reszel oraz licznych sponsorów.

Patronat medialny objęli - Radio WaMa i strona internetowa www.reszel.pl

Uczestnicy po przybyciu do Reszla zwiedzili nasze miasto i Sanktuarium Matki Boskiej w Świętej Lipce. Festiwal rozpoczął wieczór integracyjny uczestników Festiwalu, na który przybyli Burmistrzowie Miasta Reszel - Zdzisław SzypulskiJanusz Kozoń, Starostowie Kętrzyńscy – Tadeusz MordasiewiczWitold Sańko, delegacje z miast partnerskich z rejonów Soleczniki (Litwa), Gulbene (Łotwa), PrawdinskOktiabrskij (Rosja), Włodzimierz Wołyński (Ukraina), członkowie zespołów zagranicznych: Drużba, Rozmaj, Wołodimirskie muzyki, Folklorystyczny z Krasnostawu, Rieczeńka, Septima, Spokojny Żagiel, Szczastliwyj Słuczaj, Perlis, FZŚ Reszelanie, panie ze Stowarzyszenia Konik Mazurski i sponsorzy.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy bogato zastawionym polskimi potrawami stole. Gościnni Reszelanie rozpoczęli biesiadę znanymi i lubianymi piosenkami. Nogi ruszyły. Rozpoczęły się tańce, węże, pociągi itp., przygrywał mieszany zespół muzyczny z Reszla. Do instrumentów podeszli Ukraińcy, Rosjanie. Popłynęły na salę popularne piosenki. Widoczna była radość uczestników spotkania. Gdyby nie czekające obowiązki biesiadowanie trwałoby do świtu.

Następny dzień rozpoczęły warsztaty w Hali im Orłów Górskiego, na których Jolanta Wasilewska z koleżankami i kolegami ze SK Reszelanie uczyła zagranicznych gości obrzędu dożynkowego. W trzy godziny uczestnicy przygotowali 20 minutowy program.

Po obiedzie wszyscy uczestnicy Festiwalu spotkali się na ulicy Łukasińskiego, by w barwnym, radosnym i rozśpiewanym w językach narodowych: Polski, Łotwy, Litwy, Ukrainy i Rosji korowodzie wyruszyć na rynek starego miasta. Na czele korowodu Organizatorzy w niebieskich i czerwonych koszulkach. Przemarszowi towarzyszyła muzyka ludowa.

Rynek starówki na czas Festiwalu został wyłączony z ruchu pojazdów. Wokoło ratusza stragany i stoiska handlowe. Wszystkich uczestników wita prowadzący Równiankę – Krzysztof Kempisty - na co dzień redaktor radia WaMa.

Rozpoczęła Kapela znad Łyny - obchodząca w tym roku swoje 30-lecie istnienia. Każdy zespół uczestniczący w Festiwalu zaprezentował jeden utwór.

Nastąpiło uroczyste otwarcie. Prezes Stowarzyszenia Mirosław Bogdanowicz i jego zastępczyni Jolanta Wasilewska. powitali uczestników oraz zaproszonych gości. Przypomniano genezę Równianki.

Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali; Burmistrz Miasta Reszel - Zdzisław Szypulski wspólnie ze Starosta Kętrzyńskim - Tadeuszem Mordasiewiczem. Następnie Bogumił Osiński. przekazał do uczestników Festiwalu przesłanie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Mariana Podziewskiego.

Dodatkowo Starosta Kętrzyński przekazał specjalnie przygotowane podziękowania dla oficjalnych delegacji z miast partnerskich powiatu kętrzyńskiego i uczestników Festiwalu.

Rozpoczęły się zmagania Festiwalowe, w których uczestniczyli: Folklorystyczny Zespół z Krasnostawu, „Drużba”, „Rozmaj” i „Wołodimirskie Muzyki” z rejonu i miasta Włodzimierz Wołyński na Ukrainie. Te zespoły udały się do pobliskich Asun w gminie Barciany na „Ukraińską imprezę ludową”. Po tych zespołach występowali: Rieczeńka” z Rejonu Prawdinsk w Rosji, „Septima”, Spokojny Żagiel i „Szczastliwyj Słuczaj” z Rejonu Oktiabrskij w Rosji, „Znad Mereczanki” z Rejonu Soleczniki na Litwie, „Perlis” z Rejonu Gulbene na Łotwie, Kapela z nad Łyny z Lidzbarka Warmińskiego „Rogóżanie” z Rogóża gm Lidzbark Warmiński, „Warmianki Sępopolskie” z Sępopola, Węgojska Strużka z Węgoja k/Biskupca. Widzowie nie szczędzili braw a wszystkie zespoły pokazywały wszystko co osiągnęły i przygotowały najlepszego do własnej prezentacji. W nagrodę uczestniczące zespoły otrzymały tytuł Laureata II Festiwalu Kultury Ludowej, puchary oraz upominki.

W przerwach specjalnie powołana Komisja konkursowa oceniła wieńce dożynkowe z gminy Reszel. Do konkursu zgłosiły udział sołectwa: Zawidy, Klewno, Pieckowo i Bezławki. Główną nagrodę ufundowaną przez Burmistrz Miasta Reszel otrzymał wieniec wykonany we wsi Zawidy.

Zorganizowano także konkurs na żywą Równiankę. Trzy równorzędne nagrody otrzymały: Stowarzyszenie Konik Mazurski z Kętrzyna, dzieci z Zespołu Rogóżanie z Rogóża i Kasia Grzyb z Reszla.

Drugi dzień Festiwalu zakończyła dyskoteka poprowadzona przez zatrudnionego na czas Festiwalu DJ Krzysztofa Kempistego.

Dożynki Powiatowe. Trzeci dzień Festiwalu rozpoczęła dziękczynna Msza Św. – Dożynkowa w kościele św. św. Piotra i Pawła w Reszlu koncelebrowana przez księży - Dyzmę Wyrostka i Wojsława Czupryńskiego. Po Mszy Św. z kościoła ruszył barwny korowód prowadzony przez sztandar PSL-u i zespoły ludowe Reszelanie i Kętrzyniacy. Następnie delegacje wieńcowe ze wszystkich gmin powiatu kętrzyńskiego z wieńcami dożynkowymi i chlebem niesionym przez starostów dożynek Elżbietę Piekuś z Klewna i Andrzeja Alberskiego z Zawid.

Rozpoczął się obrzęd dożynkowy z udziałem gości zagranicznych Festiwalu przygotowany podczas warsztatów do którego scenariusz i muzykę przygotował Mirosław Bogdanowicz a układy choreograficzne opracowała Jolanta Wasilewska. Był siew zboża, jego rośnięcie, zaloty miłosne. Nawet łan zboża wykonał taniec. Na plac weszli żniwiarze z sierpami a żniwiarki ustawiły snopki zbóż. Przyszedł czas na dożynki. Po polonezie i tradycyjnym tańcu warmińskim szocie w wykonaniu zespołu Reszelanie i Kętrzyniacy orszak chleba ze Starostami dożynek udał się do gospodarzy - Zdzisława Szypulskiego i Tadeusza Mordasiewicz.

Wręczając chleb starostowie powiedzieli

- Na szczęście , na zdrowie, na roczek
Aby wam się szczęściło co zagon, co kroczek
Aby wam się szczęściło i darzyło, aby nie ubyło, ale przybyło,
W stodole, w oborze, w chałupie, na dworze
I wszędzie gdzie sobie tego życzycie
- Oto macie bochen chleba,
dzielcie nie za wiele, nie za mało
aby dla wszystkich wystarczało

Głos zabrali gospodarze dożynek, którzy podziękowali za trudną pracę rolnika na roli oraz za przekazany owoc pracy w postaci chleba. Pokrojony chleb trafił do wszystkich obecnych na uroczystości.

Następnie odbyły się występy zespołów Reszelanie i Kętrzyniacy, którzy zaprezentowali suitę lubelską, rzeszowską i krakowska. Program rozdzielił występ zespołu ludowego Srokowiacy ze Srokowa, który zaprezentował folklor rodzimy i ukrainski. Odbył się krótkie 10 minutowe prezentacje gości zagranicznych. W przerwach pomiędzy występami przeprowadzono konkurs - turniej o najsprawniejszego sołtysową i sołtysa, w którym uczestniczyli przedstawiciele z gmin: Srokowo, Barciany, gm. wiejskiej Kętrzyn, Korsze i Reszel.

Zwyciężyli reprezentanci z gm. Korsze. Wybrano też najładniejszy wieniec dożynkowy a nagroda w wysokości 1.000,0zł ufundowana przez Starostę Kętrzyńskiego trafiła do Zawid.

Na scenę zaproszono solistów - Aleksandrę Michalak i Amandę Kilanowską, popularną i lubianą FARMĘ z Miejskiego Domu Kultury w Reszlu. Godziny program artystyczny zaprezentowały Basibabki z Barcian – zwycięzca konkursu na najlepszy zespół weselno – biesiadny przeprowadzony w sierpniu w Barcianach a po nich na scenę zainstalował się Krzysztof Kempisty ze swoja „Siłownią”, by dokończyć udana dyskotekę dnia poprzedniego.

Trzydniowa impreza to ogromny wysiłek organizatorów ale także osób pomagających w sprawnym funkcjonowaniu Festiwalu. Szczególne podziękowania kieruję do członków Stowarzyszenia Kulturalnego „Reszelanie” – J. Wasilewskiej, K. Kaczmarczyk, G. Chamik, M. Kwaśniewskiej, M. Wyborskiej, D. Waty, J. Murawskiego, R. Tacika, S. Nowaka, Starosty - Tadeusza Mordasiewicz i Witolda Sańko, Burmistrza– Zdzisława Szypulskiego i Janusza Kozonia, pracowników kętrzyńskiego Starostwa i Urzędu Miasta Reszel, Krzysztofa Iwanowa i Mariusza Czajkowskiego oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu, Straży Miejskiej w Reszlu, dyrektora MOK - Artura Galickiego, dyrektora radia WaMa – Dariusza Naworskiego, Sławomira Szuszczewicza, Ireneusza Pawelczyka, Iwony Bacza, Małgorzaty Żukowskiej, Haliny Ruszkul, Barbary Neuwald, Beaty Drążek, Krzysztofa Majchra.

Sponsorów: Krystyna Pogorzelska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Reszlu, Andrzej Grudzień i Wiesław Usewicz – Grupa Żywiec, Wojciech Pawłowski PHU Pamiątka – Bezławki, Grażyna Burdyńska – Dom Handlowy Pelcowizna Reszel, , p.p. M i P Fenik - Pizzeria Reszel, p.p. J i E Szmul - Apteka Reszel, p. Krystyna Kaczmarczyk – Galicka, p.p. H i B Ciesiun; H i J Kurstak - Sklepy Spożywcze Reszel, J Hulecki – Drukarnia Jumar – Reszel, L. Krupowicz – Sklep Papierniczo – Zabawkarski – Reszel, Jarosław Ożański - Prezes SPP-H Majonezy Kętrzyn.

Dziękuję mieszkańcom Reszla za wspaniałe przyjęcie naszych gości, gościnność i za wyrozumiałość tych „co szyby z okien wypadały”, młodzieży za wspaniałą zabawę przy muzyce ludowej i dyskotece. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w naszym zespole.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Kulturalnego
„Reszelanie”
w Reszlu
Mirosław Bogdanowicz

II Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” w Reszlu
Dożynki Powiatowe Powiatu Kętrzyńskiego - Reszel 2008

REKLAMA

opublikowano: 2008-09-02, © Mirosław Bogdanowicz,

4140

ostatnie artykuły z tego działu:

II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
 fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA” fot.Mirosław Bogdanowicz
fot. Mirosław Bogdanowicz
II FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ MIAST PARTNERSKICH „RÓWNIANKA”