Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Faktoring i jego rodzaje

Faktoring jest jedną z najbardziej popularnych form finansowania firm. Służy głównie do finansowania faktur. Jednak posiada wiele odmian dających przedsiębiorcom duży wachlarz możliwości. Sprawdź, czym jest i jakie są najważniejsze rodzaje faktoringu.

Na rynku istnieje dużo różnych form finansowanie przedsiębiorstw. Mogą występować w formie czysto gotówkowej, jako kredyty, lub być formą finansowania zakupu sprzętu,a także towarów. Wśród nich znajduje się faktoring. Jest bardzo elastyczną formą utrzymania płynności finansowej firmy. Jedną z firm oferujący ten rodzaj usługi jest Idea Money Faktoring. Sam faktoring posiada kilka różnych odmian, dopasowując się do różnych potrzeb klienta.

Główne rodzaje faktoringu

Faktoring jawny

Jest to najpopularniejsza forma faktoringu inaczej zwana faktoringiem klasycznym. Tu wszystko odbywa się w formie jawnej. Kontrahent faktoranta zostaje powiadomiony o finansowaniu faktury oraz otrzymuje odpowiedni numer konta do jej uregulowania. Cała procedura przeprowadzana jest w sposób otwarty. Faktorant dodatkowo monitoruje termin dokonania zapłaty przez kontrahenta. Koszt tego rodzaju faktoringu można odliczyć od podatku.

Faktoring cichy

Tu odwrotnie jak w przypadku faktoringu jawnego, klient nie wie, że faktura została zapłacona. Do spłaty zobowiązani pociągnięty jest faktorant. Faktoring cichy często wybierany jest ze względu na ochronę wizerunku firmy i w obawie przed popsuciem relacji z kontrahentami. Jest on doceniany przez przedsiębiorców za szybkość. Pieniądze pojawiają się na koncie nawet w ciągu kilku minut.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny jest bardzo pomocny, kiedy wyniknie nagła potrzeba dokonania większych zakupów. Finansowana nie jest faktura sprzedażowa faktoranta, lecz zobowiązanie dotyczące nabycia towarów. Pozwala to na zachowanie płynności finansów firmowych. Dodatkowym atutem może być fakt uzyskania dodatkowych rabatów na zakupiony towar.

Faktoring zaliczkowy

To rodzaj finansowania przydatny,gdy konieczne jest przygotowanie się do realizacji danego kontraktu. Za pośrednictwem tej metody można uzyskać zaliczkę,dzięki której realizowany jest projekt. Po zakończeniu prac faktorant wystawia fakturę,a następnie dokonuje spłaty faktoringu.

Faktoring pełny

Pełny faktoring można śmiało nazwać hybrydą faktoringu i ubezpieczenia. Głównym założeniem tej formy finansowania jest przejęcie przez faktora pełnej odpowiedzialności za zapłatę faktury. W momencie, gdy kontrahent nie wypełni obowiązku zapłaty, firma faktoringowa zajmie się windykacją należności. Trzeba tu zaznaczyć, że ze względu na pakiet usług faktoring pełny jest droższy od pozostałych, a firma musi ujawnić swoje dane finansowe.

Faktoring niepełny

Stanowi on dobrą opcję dla przedsiębiorców posiadających stałą listę zaufanych kontrahentów. W faktoringu niepełnym faktor nie bierze na siebie odpowiedzialności za niezapłaconą fakturę. Może on jedynie wspomagać faktoranta przy próbie windykacji należności. Kiedy jednak kontrahent okaże się niewypłacalny, faktorant musi opłacić fakturę z własnych środków.

REKLAMA

opublikowano: 2022-04-01, © materiał zewnętrzny,

255

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. materiał zewnętrzny
fot. materiał zewnętrzny