Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

100 mln zł z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł.

- Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak dodaje prezes Zakładu, w ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

- Wnioskodawca nie może: zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem- informuje Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

ZUS wybierze projekty, które: poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/ prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl. Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.

Anna Grabowska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego

https://www.reszel.pl/Atrakcja_ktorej_malo_kto_mysli_sesja_rodzinna,28,4479.html

https://www.reszel.pl/Samochod_zastepczy_AC_Jak_otrzymac_auto_zastepcze_na_czas_naprawy,28,4501.html

REKLAMA

opublikowano: 2023-03-15, © Źródło,

10

ostatnie artykuły z tego działu:

pl.depositphotos.com fot. Źródło
fot. Źródło
pl.depositphotos.com