Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - Inne zabytki Reszla

Święta Lipka

W odległości 6 km od Reszla w  Świętej Lipce znajduje się niezwykły obiekt zabytkowy - Bazylika p.w. Nawiedzenia NMP.

Jeden z najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru.

W kościele znajdują się niezwykłe organy zbudowane w latach 1719-1721 przez Jana Josue Mosengela. Na wieżyczkach organów umieszczone są rzeźby przedstawiające aniołów grających na różnych instrumentach i poruszających się podczas koncertów.

Prezentacje organów podczas przepięknych koncertów odbywają się wg harmonogramu:

I tak w niedziele i święta są prezentacje o 10:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, a w dni powszednie o 9:30, 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

w sezonie letnim od maja do września:

Niedziele i święta: 10:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00
Dni powszednie: 9:30, 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

w kwietniu i październiku:

Niedziele i święta: 10:00, 12:30, 13:30, 15:00
Dni powszednie: 10:00, 12:00, 14:00

Prezentacja nie odbywa się jeżeli jest mniej niż 10 osób. W soboty po południu prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub.

W sezonie turystycznym corocznie odbywają się Świętolipskie Wieczory Muzyczne.

Serwis internetowy Świętej Lipki www.swieta-lipka.pl

REKLAMA

opublikowano: 2018-06-01, © Krzysztof Majcher,

58

Komentarze

Nie podoba mi się tablica przydrożna pomiędzy Reszlem a Świętą Lipką informująca o rzekomej granicy pomiędzy Warmią a Mazurami. Pomijając już eufemizm, dzięki któremu autorzy napisu unikają nazwy Prusy, to należy stwierdzić, że określenie granic Warmii jest niewłaściwe. Co prawda, W ZASADZIE (jak pisze prof. Achremczyk), granice Warmii pokrywają się z granicami dawnej domeny biskupiej, to tutaj występuje wyjątek od tej reguły, bowiem w roku 1636 teren świętolipskiej parafii (wykupiony wcześniej przez S. Sadorskiego) został włączony do Kapituły Warmińskiej (prof. Andreas Kossert). Oprócz tego - w opinii zarówno Niemców, jak i Polaków - niewarmiński teren obecnego powiatu kętrzyńskiego nigdy nie był traktowany jako Mazury.

ostatnie artykuły z tego działu:

Święta Lipka fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Święta Lipka
Święta Lipka fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Święta Lipka
Święta Lipka fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Święta Lipka
Sanktuarium w Świętej Lipce fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Sanktuarium w Świętej Lipce
Bazylika p.w. NMP w Świętej Lipce fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Bazylika p.w. NMP w Świętej Lipce