Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - Inne zabytki Reszla

JEZUICKIE KOLEGIUM OŚWIATY I TOLERANCJI

Kolegium jezuickie w Reszlu rozpoczęło działalność 3 grudnia 1632 roku. Początkowo uczyło się tu 15 chłopców, później, w XVIII wieku, liczba uczniów wzrosła do 100. Większość z nich pochodziła z rodzin chłopskich. W szkole pobierali nauki również protestanci, co niewątpliwie zadaje kłam teorii na temat rzekomego katolickiego fanatyzmu zakonu jezuitów.

Nauka w szkole była bezpłatna, uczniowie, których nie stać było na opłacenie bursy, pracowali w szkolnym ogrodzie i gospodarstwie rolnym. Rok szkolny trwał od 1 IX do 31 VII, zajęcia - 5 godzin dziennie, od 7.00 do 10.00 i od 13.00 do 16.00.

Jednym ze sponsorów szkoły był Jan Kazimierz, król Polski w latach 1648-1668. Bywał on w sanktuarium w Świętej Lipce jeszcze jako królewicz, nocował zaś na zamku w Reszlu. Król przeznaczał na potrzeby gimnazjum 6 tysięcy ówczesnych złotych polskich rocznie. Jezuici, oprócz kościoła i gimnazjum w Reszlu, obsługiwali również sanktuarium w Świętej Lipce.

Reszel był wówczas miastem przygranicznym na katolickiej Warmii, natomiast oddalona o 5 km Święta Lipka należała do protestanckich Prus. Sanktuarium Matki Boskiej miało jednak z natury katolicki charakter i jego związki z Reszlem były bardzo silne. W 1772 roku w Reszlu, mieście liczącym wówczas 2200 mieszkańców, 205 mistrzów rzemieślniczych prowadziło działalność gospodarczą, produkując głównie na potrzeby kościoła i klasztoru w Świętej Lipce.

W 1772 roku Reszel wraz z resztą Warmii przeszedł pod panowanie Prus, zakon jezuitów skasowano, a katolicki kult matki Bożej w Świętej Lipce wyraźnie podupadł. Budynek pokolegialny, przebudowany w latach 1803-1805 jest klasycystyczny, na planie prostokąta, z ryzalitem na osi, zwieńczony trójkątnym szczytem. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela wzniesiony w latach 1799-1800 jest późnobarokowy, jednonawowy, prostokątny i orientowany. Wystrój wnętrza późnobarokowy.

REKLAMA

opublikowano: 2003-01-15, © Lucyna Macełko,

369

ostatnie artykuły z tego działu:

dziedziniec szkoły na początku XX wieku fot. reszel pl
fot. reszel pl
dziedziniec szkoły na początku XX wieku
Współcześnie w budynkach po dawnym Kolegium mieści się Zespół Szkół im. Macieja Rataja. fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Współcześnie w budynkach po dawnym Kolegium mieści się Zespół Szkół im. Macieja Rataja.
Budynki dawnego Kolegium nieopodal zamku fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Budynki dawnego Kolegium nieopodal zamku
Dziedziniec dawnego Kollegium Jezuickiego fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Dziedziniec dawnego Kollegium Jezuickiego