Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Jakie rozwiązania zwiększają efektywność łańcucha dostaw?

Łańcuch dostaw to proces, od którego w dużej mierze zależy kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Obejmuje on wszelkie czynności związane z przepływem towarów i materiałów w ramach działalności danego biznesu. Wydajność każdego z ogniw łańcucha dostaw warunkuje, jak szybko gotowy produkt dotrze do klienta, oraz jaki będzie całościowy koszt wyprodukowania lub dostarczenia danego dobra. Nic dziwnego więc, że tak wiele przedsiębiorstw skupia się na ciągłym optymalizowaniu supply chain, poszukując nowych rozwiązań, które ograniczą koszty produkcji, magazynowania czy dostaw.

Od czego zależy efektywność łańcucha dostaw?

Na wydajność łańcucha dostaw składa się efektywność wszystkich procesów, które wchodzą w jego skład. Oznacza to, że nieprawidłowości na jednym z etapów supply chain oddziałują na następne jego ogniwa, w efekcie spowalniając cały proces, a często także i zwiększając koszty jego realizacji.

By łańcuch dostaw mógł być wydajny, należy zadbać o odpowiednie zarządzanie nim na każdym jego etapie. Znaczenie mają tu na przykład szybkość i jakość przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację procesów w ramach supply chain. Nie bez znaczenia jest również poziom zaawansowania, a także stan techniczny używanych narzędzi, maszyn czy floty pojazdów. O efektywności łańcucha dostaw informuje także ilość stwierdzonych nieprawidłowości na którymkolwiek z etapów, w tym liczba zwrotów i reklamacji.

Zwiększanie wydajności łańcucha dostaw — o co zadbać?

Prawidłowo przeprowadzone zwiększenie wydajności łańcucha dostaw to poprawa szybkości realizowanych przez przedsiębiorstwo zadań bez strat w obszarze jakości dostarczanych na rynek produktów czy liczby poprawnie zrealizowanych zamówień. Aby stwierdzić, jak wprowadzane zmiany wpływają na efektywność supply chain należy na bieżąco monitorować procesy toczące się w jego ramach. W celu zoptymalizowania etapów łańcucha dostaw wykorzystuje się obecnie bardzo różne rozwiązania, jednak to, które z nich sprawdzą się w przypadku danej działalności, w dużej mierze zależy od jej rodzaju. Oto trzy przykładowe sposoby na zwiększenie wydajności łańcucha dostaw.

Rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej

Automatyzacja podbija świat biznesu. Korzystają z niej zarówno małe firmy, jak i wielkie przedsiębiorstwa, obecnie jej przejawów można doszukać się na wielu etapach łańcucha dostaw. Zautomatyzowanie żmudnych, prostych lub niebezpiecznych dla człowieka czynności pozwala poprawiać wydajność pracy, zmniejszyć koszty zatrudnienia i zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Przestrzenie logistyczne i przemysłowe wykorzystujące automatyzację oraz inne nowoczesne rozwiązania dostarcza na przykład przedsiębiorstwo Panattoni. Więcej informacji na temat tej firmy oraz jej oferty znajdziesz na stronie https://panattonieurope.com/pl-pl.

Outsourcing

Outsourcing to inaczej oddelegowywanie określonych zadań przedsiębiorstwa do zewnętrznych podmiotów. Firmy decydują się na ten krok, ponieważ w wielu przypadkach koszt zrealizowania usługi przez zewnętrznego dostawcę jest dużo niższy niż koszty zatrudnienia pracowników i zapewnienia im niezbędnej infrastruktury do pracy. Wyspecjalizowane w danym obszarze przedsiębiorstwa mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednich narzędzi, dzięki czemu są w stanie wykonywać powierzone im zadania w profesjonalny sposób.

Integracja podmiotów biorących udział w realizacji łańcucha dostaw

Sprawna komunikacja między podmiotami biorącymi udział w realizowaniu łańcucha dostaw to czynnik kluczowy dla wydajności tego procesu. Nieporozumienia, przypadkiem wprowadzone do obiegu błędne dane czy nieodpowiedni system przekazywania informacji wywołują zamęt i opóźniają wykonywanie kluczowych zadań. Warto więc zadbać o integrację działań firmy z usługami podmiotów, z którymi ta współpracuje, na przykład ustalając zbieżne reguły przepływu dóbr i informacji.

REKLAMA

opublikowano: 2023-05-11, © materiał zewnętrzny,

22

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. materiał zewnętrzny
fot. materiał zewnętrzny