Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

Reszel - Festyny, dożynki

Jeszcze parę słów o IV edycji „Niezapominajki”

15 maja 2010 roku w Reszlu, na rynku, odbyło się Święto Niezapominajki. Spotkaliśmy się z tej okazji po raz czwarty.

Wszystko zaczęło się 14 lutego 2002 roku w Walentynki, kiedy Eko – Radio zapytało słuchaczy radiowej Jedynki, czy nie warto obok zwyczaju walentynkowego wprowadzić 15 maja – jako Dzień Polskiej Niezapominajki. Propozycja otrzymała ogromną aprobatę, co zresztą jest już w tej chwili widoczne w całej Polsce. W sekretnym języku kwiatów niebieski kolor zarezerwowany jest dla wzniosłych uczuć. W ten sposób te niepozorne, ale piękne kwiatki stały się symbolem miłości do człowieka, miłości do Ziemi. Każdy nowy zwyczaj, pomysł, inicjatywa na świętowanie był i jest dobry, bo Święto Niezapominajki to okazja:

 • - aby dać dowód sympatii naszym bliskim, osobom które kochamy, szanujemy i lubimy, bo milej otrzymać bukiet niebieskich niezapominajek niż pluszowe, czerwone serduszko (bo Święto Niezapominajki powstało trochę na przekór Walentynkom);
 • - aby zachować od zapomnienia ważne dla nas chwile, osoby, miejsca, sytuacje;
 • - aby przypomnieć o ochronie przyrody i promować jej wyjątkowe walory.

I wszystko róbmy w myśl niezapominajkowej zasady – „Nie zapomnij o mnie!”. Nie zapomnijmy o bliskich, przyjaciołach, znajomych, przyrodzie....i oczywiście nie zapomnijmy sami o sobie. Niech nieśmiały, skromny, niebieski kwiat - symbol pamięci i miłości, panuje dzisiaj w naszym pięknym miasteczku.

Ruch niezapominajkowy to przede wszystkim edukacja ekologiczna, ale nie tylko. Zdaniem liderów tego przedsięwzięcia jest to także próba budowania społeczeństwa obywatelskiego. „Zróbmy coś dla swojego środowiska, otoczenia, swojej rodziny, dla siebie. Uczyńmy nasz świat bardziej znośnym i piękniejszym, zadbajmy o przyszłość tych, co przyjdą po nas.” W kampanię włączyli się zarówno profesorowie wyższych uczelni jak i działacze samorządowi, młodzież, organizacje proekologiczne, dziennikarze, przyrodnicy, działkowcy, harcerze...

Niezapominajka ma symbolizować określone postawy i w tym projekcie służy do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i przyrodniczej, wyzwolenia inicjatyw związanych z przyrodą i ekologią na rzecz lokalnego środowiska, a także, jak przekonują liderzy tej kampanii, do budowania własnej tożsamości. Program skierowany jest do ludzi w różnym wieku. Głównym adresatem są jednak uczniowie, nauczyciele i opiekunowie Szkolnych Kół LOP, przedszkolaki, studenci, a także domy kultury, świetlice osiedlowe, kluby i wszelkiego rodzaju placówki oświatowo-wychowawcze.

"Intencja święta jest jedna: niech niezapominajka zbliża ludzi i uczy Polaków wzajemnej serdeczności. Święto Niezapominajki, to święto ludzi serdecznych - serdecznych Polaków" – wyjaśnia pan Zalewski.

W tym roku Święto Niezapominajki połączone było z XII-tymi Warmińsko - Mazurskimi Dniami Rodziny, które w tym roku odbywają się pod hasłem „ Silna aktywna rodzina szansą na godne życie” Pod tym hasłem została przygotowana wystawa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu. Prace plastyczne i manualne zostały wykonane przez rodziny uczestniczące w Programie Aktywności Lokalnej „ Aktywizacja społeczno –zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tradycyjnie, jak co roku, festyn rozpoczął Burmistrz miasta Reszel, pan Zdzisław Szypulski, dziękując wszystkim za zorganizowanie święta i zachęcając uczestników do wspólnej zabawy. Po przemówieniu nastąpiło symboliczne sadzenie niezapominajek, w którym panu Burmistrzowi dzielnie pomagały dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu. Dla dzieci była to niesamowita frajda.

Po części oficjalnej, wszyscy mieliśmy okazję być odbiorcami świetnych programów artystycznych, przygotowanych przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych, działających na terenie Reszla, Legin i Bęsi, jak również przez panie z Klubu Seniora w Reszlu. Wszystkie występy przygotowane były profesjonalnie czego wyrazem były gromkie brawa widowni. Oprócz występów były również inne atrakcje –ekologiczny pokaz mody, rozgrywki sportowe, loteria jak również darmowa grochówka i kiełbaska. Festyn zakończył koncert grupy ACRE.

Zorganizowanie tego święta nie byłoby możliwe, gdyby nie ludzie dobrej woli, nasi darczyńcy, na których zawsze możemy liczyć. Chcielibyśmy serdecznie podziękować:

 • Starostwu Powiatowemu w Kętrzynie
 • Urzędowi Miasta i Gminy w Reszlu
 • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu
 • Zakładowi Usług Komunalnych w Reszlu
 • Zakładowi „Mebelplast” w Reszlu
 • Firmie „Majonezy” w Kętrzynie
 • Firmie Philips Lighting Poland SA w Kętrzynie
 • Firmie „ Młynomag” w Reszlu
 • Zakładom Odzieżowym „Warmia” w Kętrzynie
 • Bankowi Spółdzielczemu w Reszlu
 • Pani Katarzynie Jabłońskiej – Apteka pod Orłem,
 • Pani Dorocie Stefaniak – Apteka Panaceum
 • Panu Józefowi Kurstak - Sklep spożywczy
 • Pani Helenie Jałoszewskiej – Sklep 101 drobiazgów
 • Przedsiębiorstwu Handlowemu „Pelcowizna
 • Panu Pawłowi Winnickiemu- Handel Artykułami
 • Panu Pawłowi Radwan – Artykuły Elektryczno- Techniczne
 • Państwu Beacie i Krzysztofowi Rakieć – Sklep „Warzywko”
 • Panu Wacławowi Majchrzak – Artykuły chemiczne
 • Panu Lechowi Krupowicz – Sklep „Magda”
 • Panu Antoniemu Rapa – Zakład mięsny w Reszlu
 • Pani Joannie Dernowskiej – Szmul – Apteka „Melissa”
 • Bankowi PKO S.A. – oddział w Reszlu

Zorganizowanie tej imprezy to praca sztabu ludzi. Chciałabym podziękować za pomoc:

 • 1.Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Reszlu
 • - p. Małgorzacie Regińskiej
 • - p. Krzysztofowi Iwanow
 • - p. Annie Stasiewicz
 • - p. Pawłowi Durjasz
 • - p. Andrzejowi Adamiak
 • 2.Członkom Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci”
 • - p. Dyrektor Krystynie Sobolewskiej
 • - p. Izabeli Pawłowskiej
 • - p. Sławomirowi Pawłowskiemu
 • - p. Wiesławie Łepkowskiej
 • - p. Jackowi Fąderskiemu-Pączkowskiemu
 • - p. Andrzejowi Dmowskiemu
 • - p. Robertowi Majchrzak
 • - p. Agnieszce Bylińskiej
 • - p. Marcie Bil
 • - p. Annie Ballo
 • - p. Waldemarowi Bachanowicz
 • 3.Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu
 • - p. Elżbiecie Jabłonka
 • - p. Annie Pączkowskiej-Fąderskiej
 • - p. Joannie Klonowskiej
 • 4.Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu
 • - p. Naczelnikowi Mariuszowi Czajkowskiemu
 • - p. Eugeniuszowi Ciepłucha
 • - p. Mieczysławowi Niedźwieckiemu
 • - p. Mariuszowi Meszko
 • - p. Dariuszowi Kudłak
 • - p. Rafałowi Kowalskiemu
 • - p. Zbigniewowi Zalewskiemu
 • - p. Danielowi Lewińskiemu
 • 4.Komisariatowi Policji w Reszlu
 • - p. Komendantowi Andrzejowi Żyżyk
 • - p. Janowi Kras
 • - p. Mirosławowi Sojeckiemu
 • 5. Powiatowemu Domowi Dziecka w Reszlu
 • - p. Dyrektor Elżbiecie Sobótka
 • - p. Małgorzacie Borowskiej
 • - p. Iwonie Skóra
 • - p. Iwonie Janson
 • - p. Aleksandrze Całkowskiej
 • 6.Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach
 • - p. Dyrektor Wandzie Dzięcioł
 • - p. Halinie Kowalik
 • - p. Marzenie Kościelniak
 • - p. Joannie Świrkowskiej
 • 7.Gimnazjum nr 1 w Reszlu
 • - p. Dyrektorowi Edwardowi Szmul
 • - p. Elżbiecie Majcher
 • - p. Annie Szewczyk
 • - p. Krystynie Oleszkiewicz
 • - p. Annie Kos
 • - p. Halinie Bednar
 • - p. Danucie Dmowskiej
 • 8.Szkole Podstawowej nr 3 w Reszlu
 • - p. Dyrektorowi Markowi Janiszewskiemu
 • - p. Małgorzacie Stasiewicz
 • 9.Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu
 • - p. Dyrektorowi Arturowi Galickiemu
 • - p. Beacie Kilanowskiej
 • - p. Ireneuszowi Pawelczyk
 • 10.Niepublicznemu Przedszkolu „Słoneczko” w Reszlu
 • - p. Dyrektor Jolancie Grzyb
 • - p. Alicji Dulko
 • 11.Szkole Podstawowej w Bęsi
 • - p. Piotrowi Sikora
 • Jak również panu Krzysztofowi Majcherowi za uwiecznienie imprezy na pięknych fotografiach.

REKLAMA

opublikowano: 2010-05-26, © Sylwia Ciesiun,

6739

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
reszelskie Seniorki fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
reszelskie Seniorki