Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Komu są potrzebne zamówienia publiczne?

Wartość przetargów publicznych w 2021 roku w Polsce przekroczyła 180 miliardów złotych. To olbrzymia kwota, która jest równoznaczna z 7% produktu krajowego brutto. Nie ma wątpliwości, że zamówienia publiczne są obecne w naszym życiu. Czy jednak są potrzebne. Kto na nich zyskuje? Jakie są zalety wyboru wykonawców zgodnie z określonymi zasadami?

Przetargi publiczne – bezpieczeństwo dla podmiotów publicznych

Przetargi budowlane, na dostawy i usługi wszczynają podmioty publiczne. Są to między innymi administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, szkoły, przedszkola, biblioteki czy zakłady gospodarki komunalnej. Aby nabyć towary i usługi zobligowane są one do stosowania określonych zasad i procedur. Dzięki nim wybór ostatecznej oferty jest uczciwy, transparentny oraz efektywny. W razie ewentualnego naruszenia obowiązującego prawa, wykonawcy przysługują określone środki ochrony prawnej.

Przetargi publiczne to dla zamawiających przekleństwo i zbawienie w jednym. Liczba procedur, jakim muszą sprostać jest olbrzymia, a nie każda ochotnicza straż pożarna czy nadleśnictwo dysponuje specjalistami z wiedzą i doświadczeniem. Z drugiej strony podmioty publiczne są powołane do pełnienia ważnych funkcji społecznych i gospodarczych. Wszelkie decyzje, jakie podejmują, mogą być i bardzo często są na bieżąco komentowane przez zainteresowanych mieszkańców. Przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego daje pewność, że wszelkie oskarżenia o stronniczość czy koleżeństwo są bezpodstawne.

Przetargi budowlane – korzystają na tym wszyscy

Publiczna infrastruktura techniczna jest istotnym elementem oddziałującym na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i kraju. Jej dostępność, jakość oraz użyteczność wpływają na standard życia mieszkańców, a także na atrakcyjność inwestycyjną miasta lub gminy. Bez zamówień publicznych i celowych działań przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego nikt nie zadbałby o stan dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodno-kanalizacyjnej, zieleni miejskiej, składowisk odpadów komunalnych czy cmentarza. Przetargi publiczne są w tym kontekście niezbędnym elementem otoczenia i gwarancją, że mieszkańcy będą mogli dalej swobodnie poruszać się po kraju. Warto też pamiętać, że również dbałość o poprawny przesył prądu i ciepła realizowany jest w oparciu o rygory ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetargi publiczne wyszukiwarka – zyski dla firm

Przetargi budowlane, usługowe i na dostawy to szansa dla firm z sektora MŚP na rozwój i pomnażanie zysków. Startując w zamówieniu publicznym, są oni traktowani tak samo, jak duże i renomowane podmioty gospodarcze. W tym wypadku rozpoznawalność marki nie ma większego znaczenia. Pod uwagę brane są wyłącznie kryteria punktowane, wcześniej określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (cena, długość gwarancji, czas reakcji serwisowej czy inne). Startowanie w przetargach jest stosunkowo proste i dzięki nowej Polityce Zakupowej Państwa już niebawem stanie się zunifikowane. O kluczowej roli zamówień publicznych wiele firm przekonuje się właśnie teraz, gdy zahamowanie gospodarcze ogranicza inwestycje i powoduje niedobór zleceń. Wśród najważniejszych korzyści dla tej grupy wymienić należy:

  • Stabilność zleceń – rocznie wszczynanych jest ponad 100 tysięcy przetargów publicznych. Ta liczba jest stała w czasie.

  • Bezpieczeństwo – zamawiający publiczni muszą płacić w terminie, inaczej narażają się na potencjalne kary. Nie ma także ryzyka ogłoszenia likwidacji czy upadłości kontrahenta.

  • Rentowność – wykonawca sam określa wartość marży, przy której chce wykonać projekt.

  • Nowe rynki – oferty można składać w całej Polsce. Zdobycie klienta z Sanoka przez firmę z Gryfic, a następne należyte jej obsłużenie, to duża szansa na zdobycie rozgłosu w nowym miejscu.

Przetargi publiczne wyszukiwarka – gdzie szukać zleceń?

Wspomnieliśmy, że jedną z zasad zamówień publicznych jest jawność postępowania. Oznacza to, że dostęp do treści jest darmowy i nieograniczony. Gdzie jednak znaleźć ogłoszenie o zamówieniu? Tu pojawiają się schodki.

Zamawiający realizujący przetargi publiczne zamieszczają ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swoich stronach internetowych i na platformach zakupowych. Liczba miejsc jest zatem praktycznie nieograniczona. Co to oznacza w praktyce? Żeby znaleźć interesujące nas zlecenia, należałoby odwiedzać każdego dnia tysiące witryn. To jest niewykonalne. Właśnie dlatego powstała baza przetargów https://www.oferent.com.pl. Dzięki niej, za niewielką opłatą abonamentową otrzymujemy dostęp do aktualnie prowadzonych przetargów budowlanych, usługowych i na dostawy. A to nie wszystko! Serwis pozwala także:

  • Analizować wyniki zamówień historycznych.

  • Składać oferty na zlecenia firm i osób fizycznych.

  • Układać harmonogram przetargów publicznych dzięki dostępowi do inwestycji planowanych.

  • Poszukiwać podwykonawców.

  • Kupować nieruchomości i ruchomości na licytacjach komorniczych.

Aby skorzystać z usługi, wystarczy założyć konto i rozpocząć darmowy okres próbny!

REKLAMA

opublikowano: 2022-12-20, © materiał zewnętrzny,

2

ostatnie artykuły z tego działu:

pl.depositphotos.com fot. Źródło
fot. Źródło
pl.depositphotos.com