Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - ciekawostki historyczne

Książki pasjonatów historii Reszla i okolic

Dzieje Reszla mają stosunkowo bogatą literaturę. Na uwagę zasługują prace przedwojennych badaczy Adolfa Poschmanna oraz Georga i Kurta Maternów. Pierwszy z nich w książce 600 Jahre Rossel... (1937) przedstawił obszernie historię Reszla. Praca Georga i Kurta Maternów Burg und Amt Rossel... (Königsberg,1925) jest poświecona zamkowi i powiatowi reszelskiemu. Dwie prace Georga Materna Die Pfrarrkirche St. Petri und Pauli zu Rossel (Knigsberg, 1931) i Geschichte der Pfarrgemaide St. Petri und Pauli zu Rossel (Königsberg, 1935) dotyczą głównie dziejów parafii i kościoła parafialnego w Reszlu.

Po drugiej wojnie światowej ukazały się dwie książki Sławy Mojzych-Rudowskkiej: Biskupiec. Z dziejów miasta i powiatu (Olsztyn, 1969) i Kętrzyn. Z dziejów miasta i okolic (Olsztyn, 1978), w których zagadnienia dotyczące Reszla stanowią niewielką ich część. Książka Dzieje Reszla, lata 1945-1991 (Toruń 1997) Janiny Danuty Łaniec przedstawia tylko powojenną historię miasta.

Następna książka Reszel 1337-2017, autorstwa Tadeusza Rawy, ukazała się w 2017 roku, z okazji 680-lecia lokacji miasta. Druk książki został sfinansowany przez Gminę Reszel. Na 144 stronach jej autor skupił się na opisie infrastruktury technicznej, społecznej i organizacyjnej. W końcowej części książki przedstawił szlak turystycznych atrakcji Reszla, szlak pielgrzymkowy Reszel-Święta Lipka i autorski wiersz pod tytułem Dzieje Reszla wierszem pisane. W książce wykorzystał także swoje wcześniejsze, historyczne opracowania, w liczbie ok. 30, sukcesywnie ukazujące się od 2000 roku na stronie internetowej www.Reszel.pl, Ciekawostki historyczne.

W 2018 roku ukazała się książka Reszel - 680 lat historii pod redakcją Grzegorza Białuńskiego i Roberta Klimka. Na 238 stronach 8 autorów (Grzegorz Białuński, Danuta Bogdan, Stanisław Achremczyk, Jerzy Kiełbik, Andrzej Kopiczko, Jerzy Łapo, Stanisław Kuprjaniuk i Robert Klimek) przedstawiło 8 wybranych obszarów reszelskiej historii. Ostatni z autorów zawraca uwagę na trzy istotne błędy historyczne. Książka zawiera liczny materiał ilustracyjny, w tym pochodzący ze zbiorów Jolanty Grzyb i Roberta Klimka. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic.

W

2019 roku powstała książka Barcja zaprasza, wydana przez A-Z Media na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”. W książce, w dużym formacie (230x300 mm), oprócz dwustronicowego rysu historycznego w języku polskim i angielskim, zamieszczono 100 fotografii z terenu powiatu Kętrzyńskiego, w tym 26 z terenu gminy Reszel, i w tym 9 z miasta Reszel.

W 2020 roku ukazało się broszurowe wydanie książki Reszel autorstwa Stanisława Kuprjaniuka. Jej wydawcą było Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic. W tym niewielkim (format A6), 64 stronicowym opracowaniu, jego autor przedstawił rys historyczny miasta i 55 fotografii najbardziej charakterystycznych obiektów Reszla. Na ostatnich stronach pod wspólnym tytułem Szlakiem przedmieść i wokół starego miasta ukazuje nie tylko najciekawsze i najwartościowsze zabytki, ale także inne mało znane dobra kulturowe.

W tym samym roku (2020) ukazała się, wydana przez wymienione towarzystwo, druga książka Stanisława Kuprjaniuka pod tytułem Gudniki Przedstawia ona kilkusetletnią historię wsi, wzbogaconą dwiema mapami i wieloma autorskimi fotografiami.

Szósta, 168 stronicowa książka Reszel i okolice wczoraj i dziś została wydana w 2020 roku przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Książka, przygotowana w dużym formacie (B4), zawiera archiwalne pocztówki sprzed drugiej wojny światowej, udostępnione przez instytucje i osoby fizyczne oraz fotografie współczesne autorstwa Jarosława Żyły, pasjonata fotografii. Jednoczesna prezentacja obiektów przed i powojennych, miała na celu ukazanie ich stanu zachowania. Pomysł na książkę wyszedł z Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic. Całość redagowała Jolanta Grzyb – prezeska towarzystwa. Wstęp i podpisy pod fotografiami zostały podane także w języku niemieckim i angielskim. Album zamykają fotografie pań należących do reszelskiej Society z 1905 roku oraz członkiń Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic.

W 2021 roku ukazała się bardzo ciekawa książka Wypisz, wymaluj Reszel Agnieszki Depty (tekst) i Pauliny Radomskiej-Skierkowskiej (ilustracje). Książka zawiera bajkowe opowieści, związane z historią regionu i Reszla. Jest adresowania głównie do dzieci i młodzieży. Opowiadania uzupełniają krótkie opisy historyczne, a całość opracowania dopełniają przepiękne ilustracje. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic.

Ostatnia z książek (w formacie B5), wydana w 2023 r., przez Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic to licząca 354 strony Bursztynowa łza Kacpra Gładycha. Jest to powieść kryminalna, na stronach której można też odnaleźć postacie z czasów przeszłych i obecnych. Pomimo kryminalnego jej charakteru zawiera wiele informacji historycznych. Książka jest opatrzona kilkunastoma bardzo interesującymi, czarno-białymi grafikami autorstwa Pauliny Radomskiej-Skierkowskiej.

Na zakończenie warto zauważyć wyjątkową, w ostatnich 6 latach, aktywność pisarską reszelskich pasjonatów historii. W tym okresie powstało aż 8 różnych książek; w jednych tematyka historyczna stanowi ich wątek główny, a w innych tylko poboczny. Szczególną i istotną rolę odegrało tu Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic, na czele z jej prezeską Jolantą Grzyb, będące inspiratorem wszelkich działań, w tym pozyskiwania niezbędnych środków finansowych, których głównym źródłem, jak należy mniemać, były środki z programów Unii Europejskiej.

REKLAMA

opublikowano: 2023-06-01, © Tadeusz Rawa,

1343

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. Źródło
fot. Źródło
 fot. Źródło
fot. Źródło
 fot. Źródło
fot. Źródło
 fot. Źródło
fot. Źródło
 fot. Źródło
fot. Źródło
 fot. Źródło
fot. Źródło
 fot. Źródło
fot. Źródło
 fot. Źródło
fot. Źródło