Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - ciekawostki historyczne

Mosty i mosteczki na rzece w Reszlu.
Część 2. Kładki

1.Wstęp

Przedstawione w części 1. mosty zlokalizowane w ciągach drogowych są obiektami ogólnie znanymi, a szczególnie most Wysoki budzący na ogół zainteresowanie licznych grup turystycznych. Podziw w nim wzbudza jego wielkość i kunszt jego średniowiecznych budowniczych.

Cóż zatem może być interesującego w tak małych obiektach mostowych jak kładki dla pieszych przerzucone przez rzekę, przez którą można niemal przeskoczyć. Te małe obiekty wykonane zostały, jak można przypuszczać, bez jakichkolwiek obliczeń inżynierskich, a li tylko na podstawie doświadczenia ich budowniczych. Interesująca może być liczność i różnorodność konstrukcji tego typu obiektów zgromadzonych, przede wszystkim, w Parku Miejskim.

2. Materiały, konstrukcja i parametry kładek

Pierwsza odnotowana z biegiem rzeki kładka znajduje się przy ulicy Kasztanowej. Jej konstrukcja jest bardzo prosta, bowiem przęsło składa się z dwóch belek i poprzecznie przybitych do nich desek stanowiących pomost. W okresie międzywojennym w tym samym miejscu istniała podobna kładka, wyposażona jednak w poręcze.

Szczególna kładka umożliwiająca ruch pieszy znajduje się przy moście Wysokim. Pozwala ona na przejście z jednej strony rzeki (od strony dawnego młyna) na drugą i dalej pod mostem wzdłuż rzeki swoistym nabrzeżem w kierunku parku. Kładka przez rzekę w tym miejscu ma długość 600 i szerokość 250 cm. Oparta jest na dwóch murowanych z kamieni przyczółkach stanowiących jednocześnie fragment stosunkowo długiego umocnienia brzegów rwącego w tym miejscu strumienia rzeki. Koryto rzeki w miejscu przyczółków ma szerokość 460 cm. Pomost kładki wykonany jest z desek o przekroju 6x16 cm, zaś balustrada z płaskowników stalowych.

Przejście przez kładkę, położoną w połowie biegu rzeki między mostem Wysokim a kładką przy amfiteatrze, istnieje od początku lat sześćdziesiątych, kiedy to wykonano na zboczu jaru schody w kierunku ulicy M. Konopnickiej. Obecna kładka, wykonana z drewna sosnowego, zbudowana została w 2009 roku, zastępując podobną, poprzednią wysłużoną kładkę drewnianą. Przęsło kładki o długości 590 cm osadzone jest na dwóch murowanych z kamieni przyczółkach stwarzających światło koryta rzeki 405 cm. Szerokość przęsła wynosi 150 cm. Widoczne na zdjęciu belki dźwigarów i balustrad mają przekrój kwadratu o wymiarze 11,5 cm. Wysokość balustrad wynosi 100 cm. Przekrój desek użytych na podłogę kładki wynosi 6,5x15 cm.

Kładka przy amfiteatrze zbudowana w tym samym roku co poprzednia ma niemal identyczną konstrukcję. Przęsło osadzone jest na kamiennych przyczółkach wchodzących w skład murowanych z kamieni umocnienień koryta rzeki. Kładka ma długość 555 cm. Rozstaw przyczółków i znajdujących się na nich poprzecznych belek, na których spoczywają belki podłużne (dźwigary) wynosi 510 cm. Należy dodać, że kładka w miejscu obecnej umożliwiająca przeprawę w szczególnych okolicznościach stosunkowo licznej rzeszy ludzi istniała już w okresie międzywojennym i powstała, jak można sądzić, z chwilą zbudowania amfiteatru.

Kolejna kładka znajdująca się w parku miejskim zlokalizowana jest przy minizoo, a przed sztucznym stawem zasilanym wodą z rzeki. Ma ona długość 550 cm i wykonana jest z dwóch rodzajów materiału. Przyczółki wykonane są z betonu, a przęsło z dwóch stalowych ceowników (o wymiarach 5,5x12 cm) i zbrojonego betonu. Przęsło ma szerokość 160 cm. Balustrady, znajdujące się po obydwu stronach przęsła, o wysokości 105 cm, są wykonane z okrągłych rur stalowych metodą spawania. Poręcz i słupki wykonane są z rur o średnicy zewnętrznej 48 i 38 mm.

Przez rzekę na wysokości zejścia do parku od strony ulicy Podmiejskiej przełożona jest piąta w kolejności kładka parkowa, której dźwigar, pomost i balustrady są wykonane całkowicie ze stali. Trzeba dodać, że jest to najdłuższa i najszersza z prezentowanych tu kładek. Jej długość wynosi 13,2 m, a szerokość 190 cm.

Kratownicowy dźwigar mostu spoczywa na dwóch betonowych nisko osadzonych przyczólkach, których rozstaw wynosi 7,2 m. Wykonany jest on, przede wszystkim, z różnego rozmiaru teowników (4x6 i 10x8,5 mm) Wyjątek stanowią cztery kwadratowe w przekroju elementy występujące na przyczółkach, które wykonane zostały przez zespawanie dwóch ceowników o wymiarze 5x10 cm. Pomost kładki wykonany jest z blachy o wymiarach 142x190 cm i grubości 4 mm. Balustrada o wysokości 112 cm i rozstawie słupków 122 cm wykonana została z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 3,5 cm. Wszystkie elementy mostu połączone są ze sobą metodą spawania.

Kładka znajdująca się przy starej oczyszczalni ścieków (przy ujściu rzeki z parku miejskiego) to obiekt o wzmocnionej konstrukcji służący nie tylko do przemieszczania się ludzi, ale także okresowo ciągnika z przyczepą i innych podobnych środków transportowych. Przęsło kładki spoczywa na dwóch betonowych przyczółkach, wypełnionych gruzem kamiennym i ceglanym. Odległość między wewnętrznymi powierzchniami przyczółków wynosi 335 cm. Przęsło tworzą trzy stalowe dwuteowniki o szerokości i wysokości odpowiednio 12 i 28 cm wraz z poprzecznie i podłużnie ułożonymi na nich deskami o grubości 4 cm. Szerokość kładki wynosi 270 cm i jest wystarczająca do przemieszczania się drogowych środków transportowych.

Przy drodze do Młyna Grodzkiego, równolegle do mostu drogowego, w odległości kilkunastu metrów od niego, przez rzekę przerzucona jest kładka należąca do traktu pieszego biegnącego z miasta na nowy cmentarz komunalny. Przęsło kładki o długości 985 cm i szerokości 145 cm wykonane zostało z drewna sosnowego; składa się ono z dwóch dźwigarów o wymiarach 9,5x16 cm. Pomost wykonany jest z desek o grubości 4 cm. Balustradę po obydwu stronach kładki tworzy po pięć słupków i belek poziomych, o przekroju 9,5x9,5 cm. Słupki i belki połączone są wzmacniającymi zastrzałami, ustawionymi do nich pod kątem 45º.

Przyczółki, na których posadowione jest przęsło mostu, rozstawione są od siebie w odległości ok. 4,5 m. Bazę każdego z nich stanowią wypełnione betonem kręgi betonowe o średnicy 80 cm. Zwieńczenie każdego z przyczółków stanowi, poprzeczna do przęsła kładki, betonowa zbrojona belka o szerokości 30 cm.

3. Zakończenie

Kładki rzeczne w Reszlu mają różnorodną konstrukcję i wykonane zostały z różnych materiałów: cztery z nich wykonane są całkowicie z drewna, trzy z elementów stalowych i drewna, jedna z elementów stalowych i betonu oraz jedna całkowicie z elementów stalowych. W sumie te niezbyt wyszukane, co do formy, obiekty są doskonałym uzupełnieniem pozostałych obiektów parkowej małej architektury.

Autorzy: Katarzyna Rawa-Gładych, Tadeusz Rawa

REKLAMA

opublikowano: 2011-08-30, © Tadeusz Rawa,

1109

Komentarze

Zapomnieliście o moście Żelaznym ( jednym z większych) Z ogródka Sióstr Zakonnych,
do szpitala.Oraz przy schodach z podmiejskiej do parku Dawna fosa .

W tytule jest: "Mosty i mosteczki na rzece w Reszlu". Jak z tego wynika rzecz nie dotyczy innych mostów, poza rzeką.

ostatnie artykuły z tego działu:

Kładka przy drodze do Grodzkiego Młyna w ciągu pieszym z miasta na cmentarz.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Kładka przy drodze do Grodzkiego Młyna w ciągu pieszym z miasta na cmentarz.
Widok przyczółka kładki przy drodze do Grodzkiego Młyna. fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Widok przyczółka kładki przy drodze do Grodzkiego Młyna.
Elementy konstrukcyjne kładki w ciągu pieszym z ulicy Podmiejskiej.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Elementy konstrukcyjne kładki w ciągu pieszym z ulicy Podmiejskiej.
Kładka przy minizoo.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Kładka przy minizoo.
Kładka przy amfiteatrze.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Kładka przy amfiteatrze.
Kładka w kierunku ulicy M. Konopnickiej.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Kładka w kierunku ulicy M. Konopnickiej.
Kładka przy moście Wysokim.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Kładka przy moście Wysokim.
Kładka przy starej oczyszczalni ścieków.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Kładka przy starej oczyszczalni ścieków.
Kładka w ciągu pieszym z ulicy Podmiejskiej do stoków narciarskich i saneczkowych i motokrosowych.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Kładka w ciągu pieszym z ulicy Podmiejskiej do stoków narciarskich i saneczkowych i motokrosowych.
Kładka drewniana przy ulicy Kasztanowej.  
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Kładka drewniana przy ulicy Kasztanowej.