Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - ciekawostki historyczne

Mosty i mosteczki na rzece w Reszlu.
Część 3. Przepusty

1. Wstęp

Do obiektów mostowych zaliczane są również przepusty służące do przepuszczenia niewielkiej ilości wody przez nasyp drogi lub pod drogą. Przepusty drogowe mają zwykle postać rur betonowych, przetkniętych przez nasyp, obmurowanych kanałów, krótkich mostów drogowych. W Reszlu występują przepusty pod drogami transportu kołowego i pod nieczynną od 1945 roku drogą kolejową do Kętrzyna.

2. Materiały, konstrukcja i parametry przepustów

Przepust pod nasypem kolejowym przy drodze do Klewna wybudowany ok. 1905 roku jest sklepiony kolebkowo niewielką arkadą na łuku odcinkowym. Na dwóch ścianach wykonanych z regularnych bloków kamiennych, oddalonych od siebie o 126 cm, posadowiony jest łuk o grubości 25 cm wykonany z cegły ceramicznej. Kamienie ścian przepustu mają zróżnicowaną długość i szerokość, jednakowa za to jest ich wysokość wynosząca ok. 27 cm. Przepust jest stosunkowo niski, bowiem od dna rzeki do najwyższego punktu jego wysokość wynosi. ok.100 cm.

W bezpośrednim sąsiedztwie przepustu pod nasypem kolejowym znajduje się przepust pod drogą do Klewna Wykonany jest on z kręgów betonowych o średnicy 100 cm, wzmocniony po obydwu jego stronach betonowymi murami oporowymi. Długość przepustu wynosi 760 cm.

Drugi przepust pod nasypem kolejowym, identyczny do już opisanego, zbudowany także w 1905 roku, znajduje się przy ulicy Kościuszki. W celu lepszego osuszenia łąk w miejscu dawnego jeziora Klewneńskiego w 1960 roku pod nasypem kolejowym i ulicą Kościuszki wykonano nowy przepust, który w stosunku do starego jest położony o 2,5 m niżej. Nowy przepust, położony w pobliżu starego, wykonany został z betonowych kręgów o średnicy 120 cm. Ciągnie się on pod ulicą Kościuszki i nie użytkowanym nasypem kolejowym, a jego długość wynosi aż 42 m.

3. Zakończenie

Na rzece w Reszlu znajdują się dwa rodzaje przepustów, jeden stanowią przepusty w postaci rur betonowych wykonane po 1945 roku i kamienno-ceglane przepusty kolejowe sklepione kolebkowo niewielką arkadą na łuku odcinkowym wykonane 1905 roku podczas budowy połączenia kolejowego Stąpy Samulewo – Kętrzyn.

Trzeba dodać, że na rzece w Reszlu znajdują się inne, nie mostowe obiekty inżynieryjne. Są to: resztki betonowego jazu między ulicą Kościuszki a ulicą Płowce i jaz przy starej oczyszczalni ścieków. Pierwszy obiekt był już treścią innego opracowania. Nie omawiany jak dotąd jaz przy starej oczyszczalni ścieków pozwala spiętrzyć wodę do prawie 2 m, co było zupełnie wystarczające do zaopatrzenia niegdyś, nieczynnej dziś oczyszczalni w wodę. Podczas oględzin spiętrzenie wody wynosiło ok. 160 cm.

Autorzy: Katarzyna Rawa-Gładych, Tadeusz Rawa

REKLAMA

opublikowano: 2011-09-04, © Tadeusz Rawa,

830

Komentarze

Nowy przepust powstał w 1974 roku a nie w 1960 jak tu jest podane . Stary przepust zbudowany był z dwóch części .Jedna część pod nasypem kolejowym a druga pod jezdnią. Z dwóch rur średnicy około 80 cm.Po między nasypem kolejowym a jezdnią była tam mała piaskowa plaża Gdzie jako dziecko moczyłem nogi. Co się tyczy roku 1960 to przeprowadzony był remont przepływu nad jezdnią po zawaleniu się obsunięciu

Cóż można powiedzieć na komentarz Pana Dariusza Pawlaka, dotyczący opracowania „Mosty i mosteczki na rzecze w Reszlu. Część 2. Przepusty”? Zupełnie nic, jak z należytą pokorą zgodzić się z podanymi przez Pana Dariusza Pawlaka faktami, a jednocześnie przeprosić wszystkich czytelników za błędne nasze informacje dotyczące przepustów znajdujących się obrębie ulicy Kościuszki.
Katarzyna Rawa-Gładych, Tadeusz Rawa

ostatnie artykuły z tego działu:

Nowy przepust przy ulicy T. Kościuszki od strony jaru rzecznego. 
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Nowy przepust przy ulicy T. Kościuszki od strony jaru rzecznego.
Przepusty pod nasypem kolejowym i ulicą T. Kościuszki: przepust stary - z lewej, przepust nowy czynny od 1960 roku – z prawej strony zdjęcia.
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Przepusty pod nasypem kolejowym i ulicą T. Kościuszki: przepust stary - z lewej, przepust nowy czynny od 1960 roku – z prawej strony zdjęcia.
Przepust pod drogą w kierunku Klewna. 
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Przepust pod drogą w kierunku Klewna.
Przepust pod nasypem kolejowy przy drodze do Klewna. 
 fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Przepust pod nasypem kolejowy przy drodze do Klewna.
Jaz przy starej oczyszczalni ścieków.  fot.Katarzyna Rawa-Gładych
fot. Katarzyna Rawa-Gładych
Jaz przy starej oczyszczalni ścieków.