Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Narodowe Święto Chrztu Polski

Narodowe Święto Chrztu Polski upamiętnia historyczne wydarzenie datowane 14 kwietnia 966 roku, kiedy to Mieszko I przyjął chrzest, który rozpoczął proces chrystianizacji ziem polskich i jednocześnie stanowił początek naszej państwowości.

Święto to ustanowione zostało przez Sejm RP 22 lutego 2019. Chrzest Polski uznaje się za symboliczną datę powstania naszego państwa.

W ramach obchodów tego święta w naszej szkole przygotowaliśmy okolicznościową gazetkę, na telebimie wyświetlano prezentację poświęconą początkom państwa polskiego.

Na lekcjach historii uczniowie oglądali film „Początki państwa polskiego. Chrzest Polski” i odbyły się pogadanki dotyczące początków państwowości polskiej. Zagadnienia dotyczące chrystianizacji ziem polskich zostały przybliżone na lekcjach religii.

REKLAMA

opublikowano: 2023-04-23, © Magdalena Baranowska,

518

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Magdalena Baranowska
fot. Magdalena Baranowska