Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Ludzie znani i szanowani

Nasz Gość - pani Alfreda Kułak

Spotkaniem z panią Alfredą Kułak Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic rozpoczęło realizację projektu „Ocalmy od zapomnienia – mówiona historia historia Reszla i mieszkańców”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Programu Mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia i Mazury Lokalnie.

Głównym celem projektu jest poznawanie i upowszechnianie historii Reszla i okolicy zapisanej we wspomnieniach mieszkańców. Pierwsi polscy mieszkańcy przybyli na te ziemie z różnych stron, reprezentując wiele różnych kultur. Tu, w całkowicie odmiennych od dotychczasowych warunkach, rozpoczynali nowe życie. Spotkania z nimi pozwolą znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaka droga przywiodła ich do Reszla? W jaki sposób tworzyła się nowa społeczność miasta? Jak nawiązywała się współpraca między ludźmi wielu kultur? Jak wyglądało miasto w pierwszych latach po wojnie?

Pani Alfreda Kułak, zamieszkała w pobliskim Klewnie w 1948 roku. Opowiedziała o losach swoich i swojej rodziny, o drodze jaka przywiodła ją do Reszla, o wyjątkowych zdarzeniach w życiu...Oczarowała wszystkich nie tylko wyjątkowo ciepłą, życzliwą światu osobowością ale także pięknym śpiewem.

Serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas. Dzięki Pani, nasza wiedza o pierwszych latach powojennego Reszla i jego mieszkańcach została mocno wzbogacona.

Więcej o naszych gościach i ich wspomnieniach w połowie listopada na prelekcji filmu „Ocalmy od zapomnienia”.

Dziękuję bardzo dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, który od początku działania naszego stowarzyszenia ma dla nas ogrom życzliwości i zrozumienia. Zawsze możemy liczyć na współpracę i korzystać z pomieszczeń MOK, nie napotykając na żadne, nawet czasowe utrudnienia lub ograniczenia.

Dziękuję także członkom naszego stowarzyszenia, którzy nie tylko sprawnie zajmują się organizacją naszych działań, nie szczędząc prywatnego czasu i pieniędzy ale także podejmują coraz większe wyzwania.

Jesteście wspaniali!

REKLAMA

opublikowano: 2014-09-29, © Jolanta Grzyb,

178

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb