Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

Reszel - Wydarzenia_szkolne

OTWARCIE WYSTAWY FLORYSTYCZNEJ

6 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu miała miejsce uroczysta inauguracja wystawy florystycznej. Pokaz przygotowany został przez opiekuna i uczestników projektu „Zielono mi…” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Na początku jedna z uczestniczek projektu - Paulina Zdziebłowska przybliżyła wszystkim obecnym cele, tematykę i przebieg warsztatów, zaś Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu gorąco powitał zaproszonych gości i młodzież. Podczas wystawy mieliśmy przyjemność gościć:

  • burmistrza Reszla Pana Marka Janiszewskiego,
  • radnych powiatowych – Pana Andrzeja Pietrzaka i Pana Janusza Kozonia,
  • przewodniczącą Rady Miejskiej w Reszlu Panią Beatę Subocz,
  • dyrektorów oświatowych, wychowawczych i kulturalnych placówek kętrzyńskich i reszelskich - Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Panią Iwonę Kostuś oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu, Panią Barbarę Bielską.

Następnie Pan Krzysztof Jelisiejew złożył serdeczne podziękowania Staroście Kętrzyńskiemu, Panu Tadeuszowi Mordasiewiczowi oraz Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Panu Krzysztofowi Krupienikowi za przychylność i pomoc w realizacji projektu „Zielono mi…”. Dyrektor Zespołu Szkół pogratulował młodzieży i wyraził wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Kolejnym bardzo miłym akcentem było wręczenie beneficjentom projektu certyfikatów potwierdzających ukończenie podstawowego kursu florystycznego.

Na zakończenie Pan Krzysztof Jelisiejew zaprosił gości i zebraną młodzież do obejrzenia przygotowanych prac oraz prezentacji multimedialnej dokumentującej przebieg całych warsztatów. Oglądanie wystawy przebiegało w miłej atmosferze z klimatyczną muzyką i słodkim poczęstunkiem w tle.

REKLAMA

opublikowano: 2011-06-11, © Anna Jałoszewska,

1139

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy