Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Obchody Dnia Patrona

21 lutego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja obchodziliśmy Dzień naszego Patrona w kolejną rocznicę jego urodzin.

Jest to ważne wydarzenie łączące całą społeczność szkolną i osoby związane z naszym Zespołem.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się od uroczystej mszy w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu z udziałem pocztu sztandarowego naszej szkoły. Mszę odprawili ks. Piotr Piasecki - proboszcz parafii oraz ks. Bartłomiej Koziej. Podczas kazania ks. Bartłomiej przybliżył postać Macieja Rataja, zwrócił uwagę na fakt, że bez rozwijania w sobie prawdy, piękna i dobra, człowiek nie może w pełni osiągnąć człowieczeństwa. Nawiązał także do działalności Macieja Rataja, który swoje życie poświęcił kształtowaniu młodego pokolenia i właściwemu funkcjonowaniu państwa.

Następnie delegacje reprezentujące Zespół Szkół w Reszlu, Powiat Kętrzyński, Miasto i Gminę Reszel oraz Stowarzyszenie „Absolwent” złożyły kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły.

Kolejnym elementem uczczenia obchodów Dnia Patrona był uroczysty apel, przygotowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem Pana Krzysztofa Jelisiejewa i okraszony pięknymi dekoracjami i występem zespołu muzycznego pod kierunkiem Pani Moniki Małolepszej. Prowadzącymi ceremonię byli Katarzyna Ejdys z kl. II LO i Jakub Sulewski z kl. IV TI, którzy przywitali wszystkich zebranych, czyli grono pedagogiczne z Panią Dyrektor na czele, pracowników administracji i obsługi, emerytowanych nauczycieli, uczniów szkoły i nieocenionych gości, którzy swoją obecnością podnieśli rangę uroczystości. Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Pani Julita Woźniakowska, która podziękowała wszystkim za przybycie i współpracę, przypomniała o założeniach misji szkoły i zadaniach stojących zarówno przed pracownikami szkoły, jak i uczniami. Biografia i działalność Macieja Rataja posłużyły do przypomnienia idei, które powinny przyświecać pedagogom i uczniom. Pani Dyrektor poinformowała także o nieodległych planach modernizacji warsztatów szkolnych, zwłaszcza o zbliżających się pracach nad „Utworzeniem i wsparciem funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w ZS w Reszlu”, którego jednym z współtwórców jest Pan Robert Mieszkowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W dalszej części apelu przemówienie wygłosił Pan Andrzej Lewandowski, Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, który odczytał list od Pana Michała Kochanowskiego, starosty powiatu, w którym autor wspominał lata współpracy ze szkołą, pogratulował nieustannego rozwoju i życzył kolejnych pięknych przedsięwzięć.

Następnie Pan Andrzej Lewandowski przypomniał liczne inwestycje, które miały miejsce w naszej szkole, by zapewnić jak najlepsze warunki do edukacji wszystkim pracownikom i uczniom, zapowiedział kolejne modernizacje i życzył następnych lat owocnej współpracy. Na koniec przemówienia, na ręce Pani Dyrektor, wręczył podarunek dla klas grafiki i poligrafii cyfrowej.

Po przemówieniach nadszedł czas na część artystyczną. Uczniowie w pięknej prezentacji multimedialnej i odegranych scenkach z życia Macieja Rataja, przybliżyli jego życiorys i działalność na rzecz edukacji i rozwoju demokracji w naszym kraju. Pokazali, że są dumni z tego, iż nasz Zespół nosi właśnie jego imię.

Po apelu przybyli goście mieli możliwość wpisu do kroniki szkolnej i serdecznej konwersacji. Jak zawsze nie obyło się bez wspomnień oraz wstępnych rozmów dotyczących najbliższego Zjazdu Absolwentów szkoły, który odbędzie się już za dwa lata.

„Dziś Maciej Rataj może być wzorem wielkiej kultury politycznej i wzorem polityka, który rozumiał, że poprawa losu obywateli i wielkość państwa dokonać się może wyłącznie w prawidłowo skonstruowanym państwie demokratycznym, w którym interesy państwa i obywateli się ze sobą łączą" - słowa dr. Indraszczyka mogą stanowić motto dzisiejszego dnia w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

Dziękujemy organizatorom apelu: P. K. Jelisiejew, p. Agnieszce Śpiewak, p. Monice Małolepszej, Julicie Okrąglewskiej, Katarzynie Kurgan – Romańczuk, naszej nieocenionej młodzieży i wszystkim, którzy czynem i dobrym słowem wsparli to przedsięwzięcie.

REKLAMA

opublikowano: 2024-02-25, © Aleksandra Woźniak,

437

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu