Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

W ramach działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe, Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Nowoczesne projektowanie”. Wartość projektu to 446 527,52 zł z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi 379 548,39 zł.

W rezultacie realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku i będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku.

Celem projektu będzie:

  • - unowocześnienie na użytek potrzeb pracodawców oferty kształcenia w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • - podniesienie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli kształcenia zawodowego szkoły

W wyniku realizowanego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r wsparcia projektowego polegającego na organizacji szkoleń i doposażenia pracowni.

REKLAMA

opublikowano: 2021-12-27, © Waldemar Mieszkowski,

975

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy