Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

Reszel - miasta partnerskie

Partnerstwo z Jemnicami

W wyniku licznych kontaktów (min. dwóch trójstronnych wymian młodzieży z SKE "Euroclub Brukselka") w maju 2004 r. w Reszlu doszło do podpisania listu intencyjnego o nawiązaniu współpracy, czego następstwem było podpisanie umowy partnerskiej dnia 1.10.2004 między gminą Reszel a gminą Jemnice w Czechach. Na dokumencie podpis złożyli Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski i Starosta Jemnic Milan Havliček.

Gminy wyraziły wolę wymiany doświadczeń w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Podpisanie umowy zaowocuje bezpośrednimi kontaktami między szkołami, klubami sportowymi, jednostkami kultury oraz wyminą doświadczeń w sprawach gospodarczych. Podpisanie umowy dało początek do działań zainteresowanych stron.

Teraz wszystko zależeć będzie również od pomysłowości osób kierujących szkołami, jednostkami kultury i sportu.

Poprzez podpisanie partnerstwa doszło do trójstronnej współpracy gmin czeskiej, austrackiej i polskiej. Zarówno Jemnice jak i Reszel prowadzą wieloletnią współpracę z gminą Raabs an der Thaya w Austrii. Liczymy, iż trójstronne partnerstwo będzie nieocenioną pomocą w rozwoju naszych gmin.

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli dyrektorzy i kierownicy jednostek, radni z Jemnic oraz przedstawiciele władz samorządowych z zaprzyjaźnionej gminy austriackiej min. były Burmistrz Raabs an der Thaya Othmar Knapp wraz z Zastępcą Othmarem Pfeiffer, oraz obecny, piastujący funkcję od miesiąca Burmistrz Raabs an der Thaya Rudolf Mayer z Zastępcą Kurtem Mauther. Dzięki bliskiej odległości gminy Jemnice i Raabs czteroosobowa delegacja z Reszla miała możność odwiedzenia drugiego miasta partnerskiego Raabs an der Thaya i ustalenia wspólnych dla trzech miast celów działania m.in trójstronna wymiana młodzieży w Jemnicach w 2005 r.

Dane adresowe:
CZ-67531 Jemnice
Tel. 00420 568 450 221, Fax: 00420 568 450 877
email: info@mesto-jemnice.cz
www.mesto-jemnice.cz

REKLAMA

opublikowano: 2004-10-06, © Lucyna Macełko,

166

Komentarze

Porozumienie podpisano w 2004 roku. Szkoda, że na tym się skończyło jak na razie nie widać efektów porozumienia mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni.Pozdrawiam mieszkańców Jemnic piękna miejscowość w porównani ze Złotymi Górami(miasto partnerskie Kętrzyna).

ostatnie artykuły z tego działu:

Podpisanie umowy partnerskiej w Jemnicach (Czechy) przez Burmistrza Reszla Zdzisałwa Szypulskiego i Starostę Jemnic Milana Havlićka fot.Lucyna Macełko
fot. Lucyna Macełko
Podpisanie umowy partnerskiej w Jemnicach (Czechy) przez Burmistrza Reszla Zdzisałwa Szypulskiego i Starostę Jemnic Milana Havlićka