Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

Reszel - miasta partnerskie

Partnerstwo z Legden w Niemczech

W dniu 09 maja 2010 roku na Zamku w Reszlu odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerstwa miast pomiędzy Gminą Reszel i Gminą Legden w Niemczech.

W imieniu Gminy Reszel umowę podpisał Pan Zdzisław Szypulski - Burmistrz Reszla i Pan Janusz Kozoń – Zastępca Burmistrza. Stronę niemiecką reprezentował Pan Freidhelm Kleweken – Burmistrz Legden i Pani Maria Pier-Bohne – Zastępca Burmistrza. Umowa została podpisana w obecności Pana Tadeusza Mordasiewicza – Starosty Kętrzyńskiego, Pani Teresy Prokop – Przewodniczącej Rady Powiatu oraz mieszkańców Gminy Reszel i Legden.

Podpisanie umowy partnerskiej poprzedziła wizyta przedstawicieli Reszla w Legden w roku 2009. Tam też zapadła decyzja o nawiązaniu współpracy, a Gminy Reszel i Legden wspólnie złożyły wniosek o środki UE na sfinansowanie organizacji tego przedsięwzięcia.

Przedstawicieli Legden gościmy już od dnia 05 maja br. Dwudziestosześcioosobowa grupa przez cały tydzień zapoznaje się z walorami Gminy Reszel, powiatu kętrzyńskiego, Warmii i Mazur. Dla wielu z naszych gości to pierwsza wizyta w tym rejonie Polski, tym bardziej miło nam, że możemy być przewodnikiem w Krainie Tysiaca Jezior.

W umowie partnerskiej Gminy Reszel i Legden zapisano, iż partnerstwa miast są fundamentem porozumienia między państwami i narodami.. Dobre sąsiedztwo oraz zbliżanie się do siebie poszczególnych regionów powstaje w głowach i sercach ludzi. Podpisanie umowy partnerskiej ma stanowić punkt wyjścia dla tego procesu.

Partnerstwo zostało zawarte celem wspomagania rozwoju wspólnej pracy oraz wzajemnej wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, turystyki, współpracy młodzieży, sportu, pracy socjalnej, administracji.

Przypomnieć należy, że to już czwarta umowa partnerska Reszla. Podpisanie umów z miastami partnerskimi: Raabs an der Thaya (Austria) w 2002 r., Jemnice (Czechy) w 2004 oraz Jaszuny (Litwa) w 2008 r. owocuje bezpośrednimi kontaktami młodzieży szkolnej i dorosłych. Na zakończeniu uroczystości wystąpił zespół FARMA działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu.

Urząd Gminy w Reszlu

REKLAMA

opublikowano: 2010-05-11, © Organizatorzy,

108

ostatnie artykuły z tego działu:

Uczestnicy i zaproszeni goście.
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
Uczestnicy i zaproszeni goście.
Umowę podpisują Zastępcy Maria Pier-Bohne i Janusz Kozoń.
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
Umowę podpisują Zastępcy Maria Pier-Bohne i Janusz Kozoń.
Umowę partnerska podpisują Burmistrzowie Friedhelm Kleweken i Zdzisław Szypulski.
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
Umowę partnerska podpisują Burmistrzowie Friedhelm Kleweken i Zdzisław Szypulski.
Zespół FARMA.
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
Zespół FARMA.
Burmistrz Legden  Feriedhelm Kleweken.
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
Burmistrz Legden Feriedhelm Kleweken.
Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski.
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski.
Uczestnicy i zaproszeni goście. fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
Uczestnicy i zaproszeni goście.