Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - Park Miejski

Prace nad projektem TED 2005 zbliżają się do końca.

Dawno już nie informowaliśmy o pracach nad realizacją trasy ekologiczno-dydaktycznej "TED 2005" w parku miejskim w Reszlu. Mimo wielu obaw jesteśmy pewni, że uda nam się doprowadzić do końca nasz projekt.

W ostatnich tygodniach najważniejsze działania to:

  • opracowano i przekazano firmie Szapiel w Mrągowie wszystkie materiały do wykonania tablic - wkrótce pojawią się projekty graficzne tablic na tej stronie
  • na zajęciach terenowych w parku uczniowie zmierzyli długość trasy - (1400 metrów) i czas potrzebny do jej przejścia (1,5 godziny)
  • dnia 21 kwietnia uczniowie -uczestnicy projektu- zorganizowali z okazji Dnia Ziemi apel, na który całej społeczności szkolnej przekazali informacje o projekcie, zaprezentowali mapę trasy i przedstawili w skrócie teksty, które znajdą się na tablicach informacyjnych; w czasie apelu wszyscy uczestnicy i laureaci konkursów szkolnych związanych z tematyką projektu otrzymali dyplomy i nagrody
  • uczniowie realizujący projekt wzięli udział w zajęciach na temat przyrody naszego regionu, które poprowadził Pan Jerzy Gosiewski - zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Mrągowo
  • wzbogacona została dokumentacja fotograficzna przyrody parku (piękne zdjęcia wiosenne)
  • wykonana została mapa trasy TED 2005, którą opracowali dla nas w formie elektronicznej pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, za co im serdecznie dziękujemy
  • na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie wraz ze swymi opiekunami wykonali już projekty foldera informującego o trasie oraz uporządkowali i opracowali materiały na temat projektu i trasy, które umieszczone zostaną w przewodniki po trasie TED 2005

Aktualnie trwają jeszcze prace nad wykonaniem tablic, foldera i przewodnika

W imieniu realizatorów

REKLAMA

opublikowano: 2005-05-11, © Barbara Maciukiewicz,

29

ostatnie artykuły z tego działu: