Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Jesteś tu: strona główna < Biblioteka <

Reszel - Biblioteka

Projekt "Prezentacja życia i twórczości Adama Mickiewicza"

W ramach realizacji projektów edukacyjnych uczennice klasy IIc zrealizowały temat "Prezentacja życia i twórczości Adama Mickiewicza".

Poprzez realizację projektu ujawnione zostały różne uzdolnienia i zainteresowania uczennic. Cele projektu:

 • Wdrażanie do twórczego i krytycznego myślenia (selekcja materiałów ).
 • Poszukiwanie i gromadzenie utworów poetyckich napisanych przez uczniów.
 • Posługiwanie się technologią informacyjną.
 • Przygotowanie do pracy w grupie, do współdziałania, do współpracy z innymi.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.
 • Rozwijanie samodzielności i kreatywności.
 • Nabycie umiejętności planowania działań prowadzonych w środowisku szkolnym i społecznym.

W projekcie wzięły udział:

 • Banaszewska Aleksandra
 • Chudyńska Marta
 • Kowalów Karolina
 • Pakoca Iwona
 • Piekuś Karolina
 • Wiewiórkowska Magdalena.

W ramach projektu gromadziliśmy informacje o życiu i twórczości naszego patrona szkoły – Adama Mickiewicza. Następnie zostały one opracowane technicznie z wykorzystaniem technologii informacyjnej, w celu przygotowania ich do wykonania albumu. Uczennice uzdolnione plastycznie wykonały ilustracje do niektórych wierszy oraz projekt okładki. Finałowym efektem projektu była prezentacja albumu, jej aktywna promocja na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

REKLAMA

opublikowano: 2011-05-23, © Danuta Ruszczyńska,

4994

ostatnie artykuły z tego działu: