Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Rada Miejska

Rada Miejska w Reszlu II kadencji 1994 -1998

 • Hojszyk Wacław - Burmistrz Reszla
 • Kaczmarczyk Ryszard - Z-ca Burmistrza
 • Jakubowska Helena - Sekretarz Gminy
 • Piątkiewicz Irena - Skarbnik Gminy

Zarząd Miejski II kadencji

 • Hojszyk Wacław -Przewodniczący Zarządu
 • Kaczmarczyk Ryszard
 • Alberski Andrzej
 • Baten Grzegorz
 • Kozicki Franciszek
 • Nieradko Jan

Radni Rady Miejskiej II kadencji

 • Dzięcioł Wanda - Przewodnicząca RM
 • Hałas Henryk Z-ca Przewodniczącego
 • Alberski Andrzej
 • Baten Grzegorz
 • Bieńkowski Mieczysław
 • Grochocki Mirosław
 • Hojszyk Wacław
 • Jakubowska Helena
 • Kaczmarczyk Ryszard
 • Kaczorowski Waldemar
 • Kawczyński Ryszard
 • Kozicki Franciszek
 • Maciukiewicz Wiesław
 • Nieradko Jan
 • Piątkiewicz Irena
 • Sienkiewicz Jolanta
 • Szymański Wiesław
 • Śliwka Mariusz
 • Węglarski Piotr
 • Żydonik Józef

REKLAMA

opublikowano: 2005-06-21, © Lucyna Macełko,

4414

ostatnie artykuły z tego działu: