Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Rada Miejska

Rada Miejska w Reszlu III kadencji 1998 - 2002

 • Szypulski Zdzisław - Burmistrz Reszla
 • Kozoń Janusz - Z-ca Burmistrza
 • Jakubowska Helena - Sekretarz Gminy
 • Piątkiewicz Irena - Skarbnik Gminy

Zarząd Miejski III kadencji

 • Szypulski Zdzisław - Przewodniczący Zarządu
 • Kozoń Janusz
 • Charytoniak Wacław
 • Janiszewski Marek
 • Koziej Wincenty
 • Popławski Robert
 • Stefaniak Dorota

Radni Rady Miejskiej III kadencji

 • Sadowski Antoni - Przewodniczący RM
 • Wysoki Roman Z-ca Przewodniczącego
 • Alberski Andrzej
 • Charytoniak Wacław
 • Gołaszewska Krystyna
 • Janiszewski Marek
 • Kata Janusz
 • Koziej Wincenty
 • Krajewski Piotr
 • Krekin Ewa
 • Kwiatkowski Andrzej
 • Liberna Sławomir
 • Nieradko Jan
 • Parakiewicz Marek
 • Pietrzak Andrzej
 • Połubiński Henryk
 • Sobótka Maciej
 • Sikora Zbigniew
 • Stefaniak Dorota
 • Szypulski Zdzisław
 • Zaobidnyj Kazimierz

REKLAMA

opublikowano: 2005-06-21, © Lucyna Macełko,

4602

ostatnie artykuły z tego działu: