Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Rada Miejska

Rada Miejska w Reszlu I kadencji 1990 -1994

 • Hojszyk Wacław - Burmistrz Reszla
 • Kawczyński Ryszard - Z-ca Burmistrza
 • Jakubowska Helena - Sekretarz Gminy
 • Piątkiewicz Irena - Skarbnik Gminy

Zarząd Miejski I kadencji

 • Hojszyk Wacław -Przewodniczący Zarządu
 • Kawczyński Ryszard
 • Ciborowski Maciej
 • Hałas Henryk
 • Wasiluk Mirosław
 • Zakrocki Eugeniusz
 • Radni Rady Miejskiej I kadencji
 • Gbiorczyk Zygmunt - Przewodniczący RM
 • Andrzejewska Barbara - Z-ca Przewodniczącego
 • Biga Marian
 • Ciborowski Maciej
 • Chodań Zenon
 • Gerlicki Lech
 • Gerwatowski Marian
 • Godlewski Stanisław
 • Grabowski Andrzej
 • Grzyb Jadwiga
 • Hałas Henryk
 • Hojszyk Wacław
 • Jarzębecki Zygmunt
 • Kodorski Piotr
 • Lewandowska Celina
 • Mackiewicz Józef
 • Milanowski Jerzy
 • Rybak Ryszard
 • Wasiluk Mirosław
 • Zakrocki Eugeniusz

REKLAMA

opublikowano: 2005-06-21, © Lucyna Macełko,

4776

ostatnie artykuły z tego działu: