Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Jesteś tu: strona główna < Biblioteka <

Reszel - Biblioteka

Rok 2013- Rokiem poety Juliana Tuwima

(konkurs – biblioteka szkolna) W roku 2013 poeta czczony jest szczególnie. Przypada bowiem 60. rocznica śmierci J. Tuwima oraz stulecie jego poetyckiego debiutu. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu poecie, który ukształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków.

Wiersze J. Tuwima są ponadczasowe. Na Tuwimie wychowało się kilka pokoleń. Któż nie zna :,,Lokomotywy’’, ,,Rzepki’’, ,,Słonia Trąbalskiego”, ,,Zosi Samosi’’ i innych jego wierszy ?

Tuwim to autor wierszy dla dzieci i dla dorosłych (np. poemat ,,Kwiaty polskie”), pisał także piosenki, teksty kabaretowe, do rewii i operetek, ale także redaktor i tłumacz poezji obcojęzycznej.

Z okazji ,,Roku Juliana Tuwima” zostały przeprowadzone 2 konkursy:

 • Pierwszy konkurs plastyczny pod tytułem ,,Wiersze Juliana Tuwima’’.
 • Drugi konkurs recytatorski pod tytułem ,,Czy znasz wiersze Tuwima’’?

Konkurs plastyczny pt: ,,Wiersze Juliana Tuwima’’ na najciekawszą ilustrację do wiersza. Konkurs polegał na wykonaniu przez uczniów prac plastycznych dowolną techniką do wybranego przez siebie wiersza.

Cele konkursu:

 • - przybliżenie uczestnikom konkursu utworów Juliana Tuwima,
 • - kształtowanie postaw twórczych i kreatywności,
 • - prezentacja własnych dokonań twórczych,
 • - poszukiwania nowych środków wyrazu,
 • - zachęcanie do czytania polskiej poezji.

Konkurs recytatorski pt. ,, Czy znasz wiersze Tuwima’’? polegał na interpretacji dowolnie wybranego przez siebie wiersza poety. Uczniowie mieli duży wybór wierszy Tuwima, które były znane z lat dzieciństwa.

Komisja konkursowa, biorąca udział w dwóch konkursach, dokonała wnikliwej oceny prac, uwzględniając w szczególności:

 • - ogólną estetykę i technikę wykonania pracy, samodzielność,
 • - stopień opanowania tekstu,
 • - umiejętności interpretacyjne (mówienie ze zrozumieniem),
 • - dykcję,
 • - poprawność językową.

Uczniowie, którzy brali udział w konkursach otrzymali nagrody.

REKLAMA

opublikowano: 2014-01-13, © Danuta Ruszczyńska,

4142

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła