Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły

Reszel - Słowo Boże z komentarzem

Słowo Boże i komentarz

Łk 20, 34-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do saduceuszów (1, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją».

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Nie tak dawno obchodziliśmy dzień Wszystkich Świętych. Niektórzy zapewne godnie przygotowywali się na zbliżające się uroczystości. Polegało to przede wszystkim na odwiedzaniu cmentarzy, myciu grobów, robieniu wiązanek. Jednak znaleźli się i tacy, którzy w tym samym czasie wydrążali dynie i przygotowywali stroje do zabaw związanych z Haloween. Dwa różne sposoby celebracji tego ważnego dla nas wszystkich okresu. Który lepszy? Celebrować śmierć czy życie? Co ważniejsze? Ewangelia nie pozostawia nam tu żadnych złudzeń. Chrześcijanin, katolik, powinien wspominać swoich bliskich zmarłych. Modlić się za nich. Jesteśmy powołani do życia wiecznego. Zatem troszczmy o to, co najważniejsze. Nie wszystko, co pochodzi z za oceanu jest dobre.


(1- przypis redakcji: Saduceusze – stronnictwo religijno-polityczne w Judei w starożytnym Izraelu zawiązane wokół kapłanów Świątyni Jerozolimskiej wywodzących się z rodu Sadoka, arcykapłana Świątyni mianowanego przez Salomona. Pojawiło się w II w. p.n.e. źródło: Wikipedia

REKLAMA

opublikowano: 2016-11-09, © Ks. Karol Misiewicz,

27

ostatnie artykuły z tego działu: