Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Słowo Boże z komentarzem

Słowo Boże z komentarzem

Łk 23,35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

KOMENTARZ

Chrystus królem. Dla niektórych może te zestawienie brzmieć trochę paradoksalnie. Wystarczy wyobrazić sobie tego ziemskiego króla, który odziany w złote szaty, z berłem w ręku i koroną na głowie włada podporządkowanym sobie narodem. Syn Boży nie zasiadał na tronach tego świata. Jego skarbcem byli i są trędowaci, chromi, bezdomni, samotni, ale też i szczęśliwi, bogaci. Czy Jezus jest królem? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego jak spostrzegamy władzę? Władza dla niektórych wiąże się z przywilejami czy honorami. W nurcie chrześcijańskim powinna się ona raczej kojarzyć ze służbą.

REKLAMA

opublikowano: 2016-11-22, © Ks. Karol Misiewicz,

42

ostatnie artykuły z tego działu: