Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły

Jesteś tu: strona główna < parafia <

Reszel - parafia

Sługa Boży Ks. Gerard Witt – kandydat na ołtarze pochodzący z Reszla

Pewnie mało kto wie, że nasze miasto w niedalekiej przyszłości będzie mogło poszczycić się nowym błogosławionym a może i świętym Kościoła. Wielu z nas myśli pewnie o toczącym się procesie beatyfikacyjnym papieża Polaka Jana Pawła II i nie ma się temu co dziwić gdyż jeszcze pamiętamy go z wystąpień telewizyjnych, pielgrzymek do naszej Ojczyzny a może i znajdą się i tacy, którzy zetknęli się z nim osobiście na audiencji w Rzymie. Tymczasem i w Reszlu żył, co prawda przed II wojną światową, wielki człowiek – męczennik, który oddał życie za Chrystusa.

Był nim ks. Gerard Witt, który przyszedł na świat 3 lipca 1912 roku w domu Hugona Witta nauczyciela muzyki w reszelskim gimnazjum. W 1931 roku Gerard uzyskał maturę i postanowił poświęcić swoje życie Bogu. Teologię studiował w Braniewie, a nawet udało mu się wyjechać na dwa semestry do Monachium gdzie mógł jeszcze lepiej przygotować się do pracy kapłańskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 marca 1937 roku i został skierowany do pobliskich Legin, gdzie pełnił krótko urząd wikariusza tamtejszej parafii. Jeszcze w tym samym roku został przeniesiony do Lidzbarka Warmińskiego. Chociaż z pochodzenia był Niemcem a raczej Warmiakiem znał język polski, pewnie dlatego że pochodził właśnie z Reszla w którym wówczas mieszkali również nieliczni Polacy. Będąc w Lidzbarku opiekował się Polakami, dlatego ówczesne władze hitlerowskie zaczęły się nim interesować. Jego mieszkanie przeszukiwało kilkakrotnie gestapo z powodu zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży i głoszonych kazań. Długo nie trzeba było czekać, w 1937 roku wytoczono mu proces sądowy, a w 1945 znalazł się wraz z werbistą o. Oskarem Baderem, w obozie pracy przymusowej w zakładach Schichaua w Elblągu, gdzie jeńcy zajmowali się demontażem maszyn. Zmarł 19 maja 1945 roku w rosyjskim więzieniu w Elblągu przeżywszy zaledwie 35 lat.

W dniu 15 września 2007 r. o godz. 11.00 w bazylice św. Jakuba w Olsztynie Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, otworzył proces beatyfikacyjny dotyczący męczenników drugiej wojny światowej - ofiar hitleryzmu i komunizmu. W 34 osobowej grupie nowych kandydatów na ołtarze jest 28 księży warmińskich, jedna siostra zakonna oraz 5 osób świeckich. Wśród nich na 26 miejscu na liście figuruje pochodzący z Reszla ks. Gerard Witt. Obok nazwisk niemiecko brzmiących są i nazwiska o polskim brzmieniu. Musimy pamiętać, że dla Kościoła wszyscy ludzie są równi. Pojawienie się nazwisk niemieckich i polskich na jednej liście w procesie beatyfikacyjnym świadczy o uniwersalizmie Kościoła. Nasz Arcybiskup Wojciech Ziemba stwierdził, że w procesie beatyfikacyjnym warmińskich męczenników nie należy kierować się poglądami nacjonalistycznymi, ale wydobywać wszystkich, którzy żyli i mieszkali w tamtym czasie, a ponieśli śmierć męczeńską – tak kapłanów, siostry zakonne, jak i świeckich.

12 stycznia Ksiądz Arcybiskup będąc w Rzymie odwiedził Kongregację Spraw Kanonizacyjnych i do 34 ofiar hitleryzmu i komunizmu, których proces diecezjalny rozpoczął się w Olsztynie we wrześniu ub. roku dołączył 12 kolejnych osób.

Proces beatyfikacyjny toczony jest na razie na etapie diecezjalnym. Wygląda to w taki sposób, że Biskup diecezjalny, który do tej funkcji może delegować jakiegoś kapłana, wraz z promotorem sprawiedliwości oraz notariuszem stanowi trybunał diecezjalny. Jego zadaniem jest zebranie dokumentów odnoszących się do życia, męczeństwa lub heroiczności cnót oraz sławy świętości Sługi Bożego. W związku z tym trybunał przesłuchuje świadków, a także zbiera dokumenty, korzystając z pomocy Komisji Historycznej i Teologicznej. Po zebraniu dokumentacji następuje sesja zamknięcia postępowania w diecezji. Akta sprawy zostają wówczas zapieczętowane i przewiezione do Kongregacji do Spraw Świętych w Rzymie.

Dalszym etapem postępowania beatyfikacyjnego jest ustanowienie postulatora w Rzymie. Jego zadaniem jest prośba do Kongregacji do Spraw Świętych o zdjęcie pieczęci, zbadanie legalności akt procesowych i wyznaczenie relatora, pod którego kierunkiem będzie pisana tzw. positio, czyli przedłożenie o życiu, cnotach, męczeństwie i sławie świętości Sługi Bożego. Po jej opracowaniu watykańskie komisje: teologiczna i historyczna, rozpoczyna studium zebranej dokumentacji. Jeżeli opinia komisji będzie przychylna, akta sprawy zostają przekazane do Komisji Kardynałów, którzy jeszcze raz rozpoznają całą sprawę. Jeśli i ich opinia będzie pozytywna, Prefekt Kongregacji zwraca się do Ojca Świętego z prośbą o ogłoszenie Sługi Bożego błogosławionym.

W skład diecezjalnego trybunału beatyfikacyjnego, który zajmuje się m. in. ks. Gerardem Witem wchodzą:

  • Delegat biskupa - ks. dr Lucjan Świto
  • Promotr sprawiedliwości - ks. dr Tadeusz Marcinkowski
  • Notariusze - s. Brygida Neumann CSC, s. Łucja Jaworska CSC, s. Edith Bremer CSSC, s. Gabriela Iwuć CSSE
  • Komisja Historyczna - ks. prof. Andrzej Kopiczko, ks. dr Jacek Wojtkowski, s. Joanna Staniszewska CSC
  • Komisja Teologiczna - bp dr Jacek Jezierski, ks. dr Jan Guzowski, ks. dr Paweł Rabczyński
  • Postulatorzy - ks. dr Janusz Ostrowski, ks. dr Lothar Schlegel, ks. André Schmeier, s. Józefa Krause, s. Magdalena Krebs, s. Miriam Zając.

Obecnie proces beatyfikacyjny regulowany jest przez konstytucję apostolską Divinus Perfectionis Magister wydaną 25 stycznia 1983 roku przez papieża Jana Pawła II.

Nam jako mieszkańcom Reszla wypada się tylko modlić, by ksiądz Gerard Witt, który w Reszlu spędził większość swojego życia, wraz z innymi współtowarzyszami cierpienia za wiarę został jak najszybciej ogłoszony błogosławionym.

Źródła:

  • Kopiczko A., Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821 – 1945, cz. II, Olsztyn 2003.
  • www.archidiecezjawarminska.pl
  • www.radiovaticana.org

REKLAMA

opublikowano: 2008-01-22, © Ks. Bartłomiej Koziej,

5566

ostatnie artykuły z tego działu:

Ks. Gerard Witt – kandydat na ołtarze pochodzący z Reszla fot. reszel pl
fot. reszel pl
Ks. Gerard Witt – kandydat na ołtarze pochodzący z Reszla