Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim w Bibliotece Miejskiej

6 czerwca uczniowie klas VI – VIII byli ponownie gośćmi Biblioteki Miejskiej w Reszlu, tym razem uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Jackiem Łapińskim„Z uśmiechem Ci do twarzy". Było ono poświęcone zasadności czytania oraz samorozwojowi człowieka.

Pisarz zwrócił uwagę na to, jak znaczącą rolę w życiu każdego człowieka mają pasje. Skupił swoja uwagę na tym, jak rozwijać swoje pasje i co one dają człowiekowi. Przygotowana do młodzieży pogadanka, miała uzmysłowić zebranym, jak ważną rolę w życiu pełni czytanie książek, wskazywał wymierne korzyści z czytania, np. osoba czytająca po pół godziny codziennie przez pół roku, jest w stanie podwyższyć swoje oceny o jeden stopień dogóry, nie mówiąc o tym,że wzbogaci swoje słownictwo, poszerzy horyzonty i wiedzę. Prowadzący nie zostawiał złudzeń, że podstawową korzyścią z czytania jest rozwijanie intelektu, co w dorosłym życiu przedłoży się na znalezienie lepszej i bardziej satysfakcjonującej pracy zgodnej z naszymi pasjami czy marzeniami.

Pan Jacek Łapiński zwrócił także uwagę uczniom na to, jak powinna wyglądać wartościowa przyjaźń. Zaznaczył, że przyjaźń może być prawdziwa lub fałszywa. Wyjaśnił uczniom, jak rozróżnić od siebie te dwie relacje. Ostrzegał, że mogą być one mylące. Uczulał młodzież, aby starannie dobierać sobie przyjaciół, ponieważ to ma ogromne znaczenie dla ich przyszłości.

Podsumowując spotkanie, pisarz przekonywał uczniów, aby nie rezygnowali ze swoich marzeń i pasji, aby wytrwale dążyli do ich realizowania, gdyż wykonując w dorosłym życiu to, co się lubi, praca przestaję być ciężarem, a staje się przyjemnością i satysfakcją.

Młodzież z uwagą słuchała „złotych” rad i wskazówek pana Jacka, czego dowodem na koniec była ciekawa wymiana zdań i spostrzeżeń z autorem.

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Węglickiej i Paniom Bibliotekarkom za zaproszenie na tak ciekawe spotkanie.

REKLAMA

opublikowano: 2022-06-08, © Marta Lewczuk-Daliga,

208

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Małgorzata Gardocka
fot. Małgorzata Gardocka
 fot.Małgorzata Gardocka
fot. Małgorzata Gardocka
 fot.Małgorzata Gardocka
fot. Małgorzata Gardocka
 fot.Małgorzata Gardocka
fot. Małgorzata Gardocka
 fot.Małgorzata Gardocka
fot. Małgorzata Gardocka
 fot.Małgorzata Gardocka
fot. Małgorzata Gardocka
 fot.Małgorzata Gardocka
fot. Małgorzata Gardocka