Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Spotkanie w ramach kampanii „Biała Wstążka”

Od 1992 roku, na przełomie listopada i grudnia odbywasię kampania „Biała wstążka” największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

Młodzież z reszelskich szkół, nauczyciele, samorządowcy, lokalne instytucje, organizacje pozarządowe i firmy prywatne z naszego rejonuwłączają się w kampanię już piąty rok. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informacyjnych.

W ramach kampanii „Biała Wstążka” trwającej od 25 listopada do 10 grudnia,klasy ósme z naszej szkoły wzięły udział w spotkaniu z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Budynek przy ulicy Chrobrego odwiedzili: Przewodnicząca Zespołu - p. Małgorzata Kietlińska;Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. Dawid Stelmaszczyk;dzielnicowy rejonu miejskiego i wiejskiego gminy Reszel – st. asp. Paweł Obolewicz;terapeuta ds. uzależnień i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - p. Daniel Sapiński. Podczas spotkania przybliżono genezę i idee kampanii, poruszono również kwestię różnych form przemocy, jej przyczyn oraz emocji towarzyszących osobom stosującym przemoc. Mówiono także o tym, gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.

Uczniowie mogli też skorzystać ze wsparcia indywidualnego podczas godzinnego dyżuru pełnionego przez zaproszonych specjalistów.

REKLAMA

opublikowano: 2022-12-20, © Marta Brygoła,

187

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
 fot.Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
 fot.Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
 fot.Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła
 fot.Agnieszka Żyła
fot. Agnieszka Żyła