Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Symulacja procesu sądowego

Jedną z metod edukacyjnych jest symulacja rozprawy sądowej.

2 czerwca 2022 r. mała salka w naszej szkole zamieniła się w salę sądową, gdzie na dwóch godzinach lekcyjnych uczniowie klas 8a i 8b mieli możliwość poczuć się, jakby przebywali na rozprawie w Sądzie. Byli świadkami symulacji dotyczącej Cyberprzemocy.

Wybrani ósmoklasiści wcielili się w postaci: oskarżonych, protokolantów sądowych, sędziów, prokuratorów, obrońców, świadków zdarzenia. Każda ze stron wypowiedziała się na temat cyberprzemocy, która była tematem rozprawy. Po wysłuchaniu głosów stron, Sąd udał się na naradę, gdzie były dyskutowane kwestie winy i kwalifikacji prawnej, a na zakończenie – kary. Zapadł wyrok. Cyberprzemoc została uznana winną zarzucanych jej czynów.

Symulacja procesu sądowego to rodzaj interaktywnego spektaklu. Wykorzystuje elementy dramy edukacyjnej, która opiera się na naturalnej zdolności człowieka do wchodzenia w rolę i stawia na naukę przez doświadczenie. Pokazuje, jak działa wymiar sprawiedliwości w sprawach związanych z czynami zabronionymi, które często dotyczą młodych osób.

Dzisiejsze spotkanie z radcami prawnymi spotkało się z dużym entuzjazmem wśród naszych uczniów. Podczas symulacji rozprawy kilkakrotnie przypomniano zasady internauty. Zajęcia pozwoliły uczniom zrozumieć, że cyberprzemoc jest przestępstwem kwalifikowanym, za które grozi surowsza kara, w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi. Uczniowie dowiedzieli się, jakie młodzi ludzie mogą ponieść konsekwencje za nękanie i znieważenie w sieci. Dodatkową atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia w todze.

REKLAMA

opublikowano: 2022-06-05, © Organizatorzy,

281

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy