Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły

Reszel - Słowo Boże z komentarzem

Słowo Boże z komentarzem

Mt 3, 1-12 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Przygotujcie drogę Panu! – Te słowa zapisane na kartach Ewangelii odnoszą się do nas. To do nas Jezus pragnie przyjść. To dla nas przyjmuje ciało z Maryi Dziewicy, a później za nasze grzechy zostanie ukrzyżowany na drzewie życia. Jednak, żeby przyjąć te słowa potrzebna jest wiara, która często w naszej codzienności napotyka na różne przeszkody. Chrześcijanin na swojej drodze wiary wymaga ustawicznego nawrócenia. Każdy grzech sprawia ogromne spustoszenie w jego duszy i oddala go od miłości Bożej. Czyni niewidomym. Tylko Chrystus może przywrócić wzrok. Dlatego tak ważne, aby wyzbyć się w sobie przywiązania do marności tego świata i poświęcić czas na pełniejsze przygotowanie się do zbliżających się wydarzeń. Jak dobrze wiemy nikt nie zna dnia ani godziny kiedy nadejść ma Jezus. Zatem warto być zawsze przygotowanym.

REKLAMA

opublikowano: 2016-12-05, © Ks. Karol Misiewicz,

66

ostatnie artykuły z tego działu: