Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

Jesteś tu: strona główna < Archiwum <

Reszel - Archiwum

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Oferta na rok szkolny 2022/2023

Czy chciałbyś mieć wpływ na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, która trafia do atmosfery?

Czy chcesz się dowiedzieć, czym będzie można zastąpić źródła kopalne, np. węgiel czy ropę, gdy te się wyczerpią?

Jeśli chcesz poznać technologię jutra, przyjdź do nas. Jest to szkoła dla ludzi, którzy łatwo nawiązują kontakty i umieją współpracować z innymi. Dla tych, którzy potrafią szybko dostosować się do zmiennych warunków pogodowych, są spostrzegawczy i otwarci na zmiany.

Na dachach domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, natomiast kotły na biomasę są już powszechnie stosowane, tak samo jak pompy ciepła. Do montowania, eksploatacji oraz konserwacji tych urządzeń niezbędni będą technicy odnawialnych źródeł energii. Rosnące inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii sprawią, że zawód ten może być jednym z zawodów przyszłości, poszukiwanym na rynku pracy.

Atuty zawodu:

 • uzyskanie wszechstronnego przygotowania w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy
 • przygotowanie do następujących zadań zawodowych:
 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • kształcenie w zakresie obsługi programów komputerowych oraz urządzeń biurowych jako umiejętności przydatnych w wykonywaniu przyszłego zawodu
 • przygotowanie do prowadzenia własnej działalności polegającej na montowaniu i konserwacji urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • umożliwia kontynuację nauki na każdej wyższej uczelni
 • ułatwia wstęp na studia inżynierskie, takie jak: energetyka, budownictwo, ochrona środowiska
 • udział w kursach doskonalących organizowanych przez producentów systemów odnawialnych źródeł energii

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach instalacyjnych, produkcyjnych i serwisowych urządzeń energetyki odnawialnej
 • firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych
 • elektrowniach, zakładach energetycznych
 • firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

REKLAMA

opublikowano: 2020-10-01, © Zespół Szkół w Reszlu,

5

ostatnie artykuły z tego działu:

Uczniowie klasy pierwszej Technikum OZE w Reszlu podczas zajęć laboratoryjnych fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Uczniowie klasy pierwszej Technikum OZE w Reszlu podczas zajęć laboratoryjnych
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher