Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.

Jesteś tu: strona główna < Różne <

Reszel - Różne

Transport drogowy - dlaczego warto w niego zainwestować?

Transport jest zespołem czynności polegających na celowym przemieszczaniu w czasie i przestrzeni dóbr, osób oraz informacji z miejsc nadania do miejsc odbioru. Transport drogowy jest jedną z części szeroko rozumianego transportu. Zaklasyfikowany jest w grupie lądowej, do której należą transport drogowy, kolejowy oraz rurociągowy. Nazywany jest inaczej transportem kołowym,  gdyż przedmioty oraz pasażerowie przemieszczani są za pomocą pojazdów kołowych jak samochody czy autobusy. Przemieszczanie się odbywa po drogach lądowych, a osobami odpowiedzialnymi są przewoźnicy drogowi. Transport drogowy obejmuję obszar krajowy i międzynarodowy. Tyczy się także przewozów zarobkowych oraz niezarobkowych. Transport drogowy obejmuje około 85 procent całego transportu w naszym państwie. Podstawą prawną w Polsce jest ustawa z 2001 roku o transporcie drogowym.

Zasady podejmowania transportu drogowego

Główną zasadą wykonywania tego transportu jest posiadanie zezwolenia na przewoźnika drogowego. Zasady te uwzględnione zostały w aktach prawa międzynarodowego. Warunkami otrzymania zezwolenia przez przedsiębiorcę są:

 • posiadanie rzeczywistej siedziby w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dysponowanie odpowiednią zdolnością finansową,
 • posiadanie kompetencji zawodowych jak licencje przewozu osób oraz rzeczy.

Infrastruktura drogowa

Na infrastrukturę drogową składają się wszystkie elementy niezbędne do odbycia transportu. Infrastruktura ta dzieli się na liniową odraz punktową.
Infrastruktura liniowa jest systemem sieci drogowych w państwie. Są tą wszelkiego rodzaju pasma przeznaczone do przemieszczania się oraz postoju pojazdów. Należą do nich między innymi: ulice, autostrady, mosty, drogi rowerowe, tunele, ronda i inny budowle inżynieryjne.
Infrastruktura punktowa jest systemem obiektów stacjonarnych w państwie. Są to wszelkiego rodzaju budowle i przedmioty służące do obsługi towarów oraz pasażerów. Należą do nich między innymi: place załadunkowe, przystanki, dworce autobusowe, stacje benzynowe, stacje kontroli pojazdów.

Do głównych zalet transportu drogowego należą:

 • rozbudowana infrastruktura drogowa pozwalająca na dotarcie do prawie każdego miejsca na świecie,
 • możliwość przewozu dóbr bez konieczności przeładunku, zmiany rodzaju transportu,
 • niskie ceny w porównaniu do innych gałęzi transportu,
 • duża ilość firm podwykonawczych gotowych wykonać usługi transportowe,
 • elastyczność transportowanych dóbr.

Do głównych wad należą:

 • najmniej bezpieczny przez dużą ilość kolizji i wypadków drogowych,
 • duże zanieczyszczenie powietrza przez emitowanie do atmosfery szkodliwych spalin,
 • brak możliwości przemieszczania się między kontynentami,
 • mało efektywny, kiedy potrzeba przewieź duże ilości towarów lub pasażerów,
 • wolniejszy transport na dłuższe dystanse.

REKLAMA

opublikowano: 2022-08-19, © materiał zewnętrzny,

46

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. materiał zewnętrzny
fot. materiał zewnętrzny