Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Tydzień ekologiczny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu

Ostatni tydzień kwietnia 2022 roku obfitował w zajęcia i akcje ekologiczno – przyrodnicze. Poprzez różne działania ekologiczne propagujemy wśród społeczności uczniowskiej i wdrażamy w życie szkoły edukację ekologiczną. Uświadamiamy zarówno tym starszym jak i młodszym, jak ważną rzeczą w życiu każdego człowieka jest poczucie przynależności do środowiska i poczucie odpowiedzialności za jego stan. W tym roku już po raz kolejny nasza szkoła wzięła aktywny udział w obchodach Dnia Ziemi.

Przedszkolaki brały udział w zajęciach prowadzonych przez leśnika, panią Gabrielę Ulewicz, która odwiedziła dzieci. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy o lesie oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Uczniowie z klasy IIIa uczestniczyli w zajęciach przyrodniczo – plastycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy na temat okresu lęgowego ptaków. Dużą atrakcją było wykonanie dekoracyjnych budek lęgowych pod opieką pani Iriny.

W tygodniu ekologicznym przedszkolaki i uczniowie z klas I-III mogli wziąć udział w konkursach plastycznych „Moja planeta – Ziemia” oraz „Zatroszczmy się o naszą planetę”. Nagrodzono autorów 16 najciekawszych prac. Został podsumowany konkurs „Zużyte baterie zbieramy – Ziemi pomagamy. Nagrodzono 14 osób, które najbardziej zaangażowały się w konkurs i przyniosły najwięcej baterii.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła ekologiczno – przyrodniczego zaprezentowali podczas apelu przedszkolakom i uczniom z klas I-III scenki mówiące, co należy robić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz jak powinno się zachować podczas wycieczek na łono natury. Zaśpiewali piosenki o tematyce przyrodniczej.

Na podsumowanie tygodnia ekologicznego odbył się VI bieg dla Ziemi, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

W Dniu Ziemi łączymy się z całym światem w obronie największego dobra, wspólnego domu całej ludzkości- planety Ziemi. Cokolwiek uczynimy Ziemi, uczynimy sobie samym.

REKLAMA

opublikowano: 2022-05-10, © Joanna Piskosz,

130

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz
 fot.Joanna Piskosz
fot. Joanna Piskosz