Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Uczą się dla … uczniów

Uczestnicy projektu „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” rozpoczęli praktyki w przedsiębiorstwach. Podnoszą swoje kwalifikacje poprzez dwutygodniowy program praktyk w przedsiębiorstwach. A wszystko dla dobra uczniów.

„Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności praktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach. W projekcie udział bierze również udział kilkunastu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z naszego województwa.

Pani Brygida i Pani Elżbieta – Uczestniczki Projektu są nauczycielkami przedmiotów ekonomicznych uczą rachunkowości. Pani Elżbieta na co dzień pracuje w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Pani Brygida jest nauczycielką w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku. Obie mają kilkuletni staż pracy w zawodzie nauczyciela zgłosiły się do udziału w Projekcie, by uaktualnić swoją wiedzę. Zdobyte w trakcie praktyk doświadczenie i umiejętności, jak same mówią, chcą przekazać dalej – swoim uczniom. Zgodnie z preferencjami obie Uczestniczki wybrały program praktyk o specjalizacji rachunkowości. Z Paniami spotkaliśmy się w Warszawie w firmie Ecovis System Rewident pod koniec pierwszego tygodnia praktyk. Obie Uczestniczki podeszły do programu praktyk z wielkim zaangażowaniem.

- Jesteśmy bardzo zadowolone z przebiegu praktyki. To dla nas duża szansa, by zetknąć się z pracą w realnych warunkach przedsiębiorstwa. Chcemy doskonalić swoją wiedzę i jak najwięcej zyskać z dwutygodniowych praktyk. –mówi pani Elżbieta

Nasze praktykantki od samego początku stały się członkami zespołu. Zostały zapoznane ze wszystkimi Pracownikami Działu, oraz otrzymały swoje stanowiska pracy. Podczas praktyk pracują wspólnie z zespołem nad bieżącymi zadaniami.

- Od samego początku miałyśmy dużo obowiązków i szybko przystosowałyśmy do codziennego rytmu pracy w firmie. Każdego dnia dowiadujemy się czegoś nowego, poznajemy nowe programy, analizujemy konkretne przypadki. - wspomina Pani Elżbieta

- Oczywiście, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy pytania, zawsze możemy liczyć na wsparcie Opiekunki praktyk oraz pracowników.- dodaje Pani Brygida

Program praktyk daje znakomitą okazję dla Uczestników Projektu do konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w firmie, a co za tym idzie umożliwia poznanie i dysponowanie realnymi przykładami, które mogą wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela.

-Firmę Ecovis System Rewident tworzy 70-osobowa kadra, posiadająca wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wiedzę. Reprezentujemy szeroką gamę specjalności i praktycznych umiejętności. Zatrudniamy biegłych rewidentów, kadrę finansowo-księgową, prawników oraz doradców podatkowych. dydaktycznej. mówi Pani Katarzyna Maraszek-Zięba - Opiekunka Praktyk

- Uczestniczki Projektu „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” mogą zobaczyć min. jak w praktyce powstaje sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, czyli zaczynając od wprowadzenia dokumentów poprzez zaksięgowanie go w systemie finansowo-ksiegowym a następnie sporządzenie finalnego dokumentu, które jest wizytówką każdej firmy.- dodaje

Praktyka w przedsiębiorstwie stwarza również szansę na budowanie bazy przykładów, które można wykorzystać potem w swojej pracy z uczniami/uczennicami.

- Doświadczenie podczas praktyk i kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami na pewno będzie dodatkową inspiracją do prowadzenia lekcji. A to dopiero początek przed nami kolejny tydzień – część specjalistyczna związana z rachunkowością i kadrami. – mówi Pani Elżbieta

Na zakończenie pytamy jakie są oczekiwania Pań w związku z nadchodzącym kolejnym tygodniem praktyk.

- Chcę jak najwięcej czasu poświęcić na pogłębianie swoich umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów- mówi Pani Elżbieta

- Chciałabym również mieć okazję zapoznać się ze specyfiką działu kadr – dodaje pani Brygida

Przed Uczestniczkami jeszcze pięć dni programu praktyk. Organizatorzy mają nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wielu umiejętności, pogłębienia swojej wiedzy, a także zdobycia doświadczeń praktycznych.

Więcej informacji na www.enze.fnm.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”.

REKLAMA

opublikowano: 2011-06-14, © Organizatorzy,

5910

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy