Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Idzie nowe

Wraz z nowa nazwą szkoły pojawił się nowy jej sztandar. 1 pażdziernika 2005 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja to kontynuacja szkolnictwa w Reszlu, rozpoczętego 7 lutego 1631 r., kiedy to dziekan reszelski ks. Maciej Zech przekazał Jezuitom posesję klasztorną na kolegium, to wynik włączenia Zespołu Szkół Zawodowych w strukturę Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.

- Przyjęliśmy prawie sześćdziesięcioletnią tradycję tych szkół, ich dorobek i osiągnięcia, zarówno nauczycieli jak i uczniów - o szkole z Podzamcza mówi Ryszard Kawczyński, dyrektor szkoły.

- Obecny Zespół Szkół kształci około 700 uczniów zatrudniając 72 nauczycieli oraz 40 pracowników obsługi i administracji. Dziś w Zespole Szkół funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Technologii Drewna, Technikum Ekonomiczne, Technikum Architektury Krajobrazu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna. Jest to trzecia pod względem wielkości placówka w powiecie kętrzyńskim. - mówi Ryszard Kawczyński.

- Czerpiąc z najlepszych tradycji połączonych szkół będziemy budować przyszłość na wzajemnym szacunku, zaufaniu, pracowitości i odpowiedzialności za przyszłość młodych pokoleń polaków, którzy swoje losy złączą z losami Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - takie zobowiązanie wobec fundatorów sztandaru, zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów złożył dyrektor szkoły na zakończenie swojego wystąpienia podczas uroczystości.

REKLAMA

opublikowano: 2005-10-01, © Krzysztof Majcher,

7301

Komentarze

wręczenie SZTANDARU jest wielką i piękną uroczystością zapewne wzruszyło to grono pedagogiczne,obece i byłe a także może nie liczną częśc uczniów.Pan dyrektor Kawczyński zrobił bardzo dużo w tym kierunku aby szkoła z tak wielkimi tradycjami miała tak piękny sztandar.Ja sama osobiście też bardzo się wzruszyłam czytając artykuł na stronie internetowej naszego miasta. Mój syn był na apelu i bardzo podobała mu się uroczystośc.

ostatnie artykuły z tego działu:

przybijanie symbolicznych srebrnych gwoździ w drzewcu sztandaru przez sponsorów, na zdjęciu Andrzej Rezanko, reprezentujący firmę Młynomag fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
przybijanie symbolicznych srebrnych gwoździ w drzewcu sztandaru przez sponsorów, na zdjęciu Andrzej Rezanko, reprezentujący firmę Młynomag
nowy sztandar Zespołu Szkół im. Macieja Rataja fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
nowy sztandar Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
przejęcie sztandaru przez dyrektora, Ryszarda Kawczyńskiego fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
przejęcie sztandaru przez dyrektora, Ryszarda Kawczyńskiego
przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół