Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Wydarzenia_szkolne

NA MARIACKIEJ WIEŻY

Trzeciego stycznia uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu uczestniczyli w koncercie muzycznym „Na Mariackiej Wieży”przygotowanym przez Agencję Artystyczną MAT z Olsztyna.

Tematem przewodnim spotkania była budowa i brzmienie trąbki - instrumentu muzycznego należącego do grupy instrumentów dętych blaszanych oraz legenda związana z hejnałem mariackim.

Legendę przybliżyli uczniom ich koledzy i koleżanki, którzy w oryginalnych strojach świetnie odgrywalipowierzone im role.

Na początku koncertu odbył się konkurs wokalny uczniów klas trzecich, który wygrała reprezentantka klasy III a – Joanna Kozioł, zaś drugie miejsce przypadło Aleksandrze Grochowskiej reprezentującej klasę III b.

Uczniowiew trakcie spotkania poznalitakże dawne tańce dworskie – gawot i menuet oraz taniec ludowy ziemi krakowskiej - krakowiak.

Na zakończenie odbył się tradycyjnie Turniej Wiedzy o Muzyce.

Wśród uczniów klas I-III zwyciężył Jakub Janiszewski z klasy III b, a Kacper Gniatkowski z klasy IIIa zajął drugie miejsce.

Natomiast w oddziale przedszkolnym klasyfikacja wyglądała następująco:

  • I miejsce - Antoni Hołubiuk 0b
  • II miejsce - Gabriela Pyrzak 0c
  • III miejsce - Dominik Dygant 0a.

REKLAMA

opublikowano: 2023-01-12, © Marzena Kościelniak,

605

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak
 fot.Marzena Kościelniak
fot. Marzena Kościelniak