Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Reszel - Festyny, dożynki

Zakończenie projektu „Prowadzenie działań promocyjnych w zakresie Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow”

13 czerwca 2009 r. zakończył się realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Reszelanie” w Reszlu projekt „Prowadzenie działań promocyjnych w zakresie Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Reszelanie” w Reszlu.

Tego dnia w salach reszelskiego zamku odbyła się konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Uczestnikami Konferencji byli: v-ce marszałek - Jarosław Słoma, dyr. Biura Jakości i Znaków Regionalnych - Igor Marek Hutnikiewicz, dyr. Departamentu Kultury i Edukacji - Zdzisław Fadrowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. Krzysztof Skalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Starosta Kętrzyński – Tadeusz Mordasiewicz, Samorządowcy z naszego regionu i z Wielkopolski, Burmistrzowie Miast Krajowej Sieci Cittaslow z Biskupca, Bisztynka, Lidzbarka Warmińskiego i Reszla. Rolę gospodarza konferencji pełnił Burmistrz Miasta Reszel - Zdzisław Szypulski.

W pierwszej części Samorządowcy z miast sieci Cittaslow przedstawili własne osiągnięcia na niwie społecznej, kulturalnej oraz przedstawili walory turystyczne miejsc ciekawych i przyjaznych mieszkańcom oraz odwiedzającym region turystom.

W przerwie kawowej przed uczestnikami konferencji wystąpił Folklorystyczny Zespól Śpiewaczy „Reszelanie” z programem pieśni warmińskich, lubelskich, rzeszowskich i krakowskich.

II część konferencji otworzył wykład prof. Krzysztofa Skalskiego z UJ w Krakowie pt. „Rozwój małych miast w krajach Unii Europejskiej, na przykładach Polski i Francji”. Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem: I Hutnikiewicza - dyrektora Biura Jakości i Znaków Regionalnych UM w Olsztynie, prof. Skalskiego i burmistrzów miast sieci Cittaslow.

Uczestnicy konferencji od organizatorów otrzymali specjalnie przygotowane przez Biuro Promocji Urzędu Miasta torebki z logo Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow, gadżetami i płytą CD zespołu Reszelanie.

W scenerii średniowiecznego reszelskiego rynku sobotnim popołudniem rozpoczął się Festyn miast Cittaslow. Jako pierwszy wystąpił - „Teatr Dźwięku” przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu.

Mieszkańców i odwiedzających miasto turystów powitali: Burmistrz Miasta Reszel – Zdzisław Szypulski, dyrektor Biura Jakości i Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - Igor Hutnikiewicz oraz prezes SK „Reszelanie” - Mirosław Bogdanowicz. Zapoznano uczestników festynu z ideą Stowarzyszenia Miast Cittaslow - miast przyjaznych mieszkańcom oraz zapoznano obecnych z celami zrealizowanego projektu.

W następnej kolejności prezentacje artystyczne pokazali goście z Bisztynka - Zespół Wokalny „Kontakt” z solistka Kają Wysocką i Zespół Rockowy DEVIL’S STONE na co dzień działające w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej, z Lidzbarka Warmińskiego - Zespół Tańca Ludowego z Lidzbarskiego Domu Kultury oraz gospodarze z Reszla – "Farma"Queen of Sorrow z Miejskiego Ośrodka Kultury.

Podczas przerw pomiędzy występami ogłoszono wyniki „Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Reszel” i „Konkursu na najsmaczniejszą, tradycyjną potrawę - produkt regionalny miast Cittaslow”.

Komisja pod przewodnictwem - Krystyny Kaczmarczyk ogłosiła wyniki I konkursu:

 • I miejsce zajęły posesje Państwa - Maria Duda-Kuszczak i Leszek Kuszczak z Reszla oraz Bożena i Tadeusz Komar z Legin
 • II miejsce - Marian Plizga z Legin i Jan Jakubiuk z Robaw

Wyróżnienia otrzymali:

Zofia i Kazimierz Krasińscy - Reszel, Janina Bieńkowska - Klewno, Ewa i Wojciech Pikała - Klewno, Karol ŚwiatłowskiDanuta Konopnicka Reszel

W drugim konkursie komisja pod przewodnictwem - Janusza Kozonia przyznała trzy równorzędne nagrody

 • „CHLEB BABUNI”- Zakład Piekarski Jan i Dariusz Trzczak w Reszlu
 • „KAPUSTKA WIOSENNA”- Iwona Stańko - Bisztynek
 • „LIKIER RÓŻANY”- Zofia Dobosz - Lidzbark Warmiński

Uczestnicy obu konkursów otrzymali nagrody pieniężne.

Dodatkowa atrakcją festynu były przeprowadzone konkursy przez konferansjera - Józefa Bogdaszewskiego. Dały one wiele radości obserwującym widzom, tym bardziej, że niektóre z nich odbywały się w strugach ulewnego deszczu. Nagrody w tych konkursach ufundował Burmistrz Miasta i SK „Reszelanie

Specjalnie na ten festyn Burmistrz Miasta wykonał stragany jarmarczne dla rzemieślników. Podczas trwania festynu można było oglądać i zakupić wyroby prezentowane przez przedstawicieli rzemiosła z Reszla, Biskupca, Bisztynka i Lidzbarka Warmińskiego. Na zakończenie festynu wystąpiła wspaniała Grupa NBB z Reszla.

W imieniu własnym i Zarządu SK „Reszelanie” pragnę podziękować:

 • Igorowi Markowi Hutnikiewicz - Dyrektorowi Biura Jakości i Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wraz pracownikami biura
 • Zdzisławowi Szypulskiemu - Burmistrzowi Miasta Reszel, pracownikom Urzędu Miasta i pracownikom robót publicznych
 • Januszowi Kozoniowi – z-cy Burmistrza Miasta Reszel
 • Arturowi Galickiemu – dyrektorowi MOK w Reszlu
 • Bartkowi Marshall – dyrektorowi Zamek Reszlu Kreativ Hotel sp. z o.o. w Reszlu
 • Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu
 • Markowi Janiszewskiemu – dyrektorowi SP nr3 w Reszlu
 • Burmistrzom Miast:
  • Biskupiec - Elżbiecie Samorajczyk,
  • Bisztynka – Janowi Wójcikowi
  • Lidzbark Warmiński - Arturowi Wajsowi
 • Członkom komisji konkursowych pod przewodnictwem Krystyny KaczmarczykJanusza Kozonia
 • Magdalenie Drapała, Martynie Majchrzak z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Reszel
 • Krzysztofowi Majcherowi – firma Specnet
 • H. i P. Bogdanowicz, G. Chamik, M. Wyborskiej, M. Kwaśniewskiej, J. Murawski, Zb. Dzięcioł - członkom SK „Reszelanie”

Patronat medialny nad imprezą sprawowała Planeta, KTK, Radio Olsztyn, TVP Info Olsztyn i portal internetowy www.reszel.pl

*) Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu: Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Burmistrza Miasta Reszel.

Mirosław Bogdanowicz
Prezes
Stowarzyszenia Kulturalnego „Reszelanie” w Reszlu

REKLAMA

opublikowano: 2009-07-16, © Mirosław Bogdanowicz,

3129

ostatnie artykuły z tego działu:

Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja nt „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja nt „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - prof. Krzysztof Skalski
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Konferencja pt. „Miasta Sieci Cittaslow w promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - prof. Krzysztof Skalski
Festyn miast Cittaslow fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Festyn miast Cittaslow