Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Lipcowe upały, wrzesień doskonały

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Zakończenie roku szkolnego

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny w naszej szkole. Rok pracy, sukcesów, trudności, wzlotów i upadków. Przed nami wakacje, zasłużony czas wypoczynku i beztroski wolnej od obowiązków i porannych pobudek. 23 czerwca rozpoczęliśmy od mszy św. w Kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z udziałem naszego pocztu sztandarowego, mszy, którą odprawił ks. Piotr Paga. Następnie spotkaliśmy się na szkolnym dziedzińcu, aby podsumować minione 10 miesięcy, wyróżnić, nagrodzić, ale i pożegnać…Bo wszystko ma swój początek i koniec. Także nauka i praca w naszym Zespole. Tego dnia przybyli do nas, by wspólnie świętować, Wicestarosta Kętrzyński p. Andrzej Lewandowski, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Karina Zając oraz rodzice, o których zawsze pamiętamy, którzy wspierają nas na co dzień ze świadomością naszej wzajemnej odpowiedzialności za wychowanie i rozwój młodzieży. Podczas apelu głos zabrała p.o. Dyrektora p. J. Woźniakowska, która podziękowała nauczycielom, pracownikom i wszystkim uczniomza wspólny rok, pogratulowała wszystkim, którzy otrzymali promocję do następnej klasy i każdemu, kto osiągnął swój osobisty sukces, pracując na maksimum swoich umiejętności. Szczególne słowa uznania skierowała ku tym z najwyższymi wynikami. Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa III GiPC– 4,13, drugie miejsce klas IV TI – 4,09 i trzecie kl. III TI – 3,94. 21 osób otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Dwie osoby z najwyższymi średnimi w liceum i technikum zdobędą Stypendium Prezesa Rady Ministrów, są to Daria Kopańska z kl. II LO oraz Adrian Jurzyk z kl. IV TI.P. Andrzej Lewandowski wręczył dwa dyplomy uznania Mai Wiktorek z kl. IV TAK oraz Patrykowi Małolepszemu z kl. I LO,którzy za osiągnięcia naukowe i dążenie do samorozwoju w obszarze swoich pasji otrzymali jednorazowe Stypendia Starosty Kętrzyńskiego. Wicestarosta przypomniał zebranym o zbliżającej się wielkimi krokami wymianie nawierzchni na terenie szkoły. Zarówno pan Wicestarosta, jak i Przewodnicząca Rady Rodziców życzyli naszemu gronu pedagogicznemu i uczniom udanych dni wypoczynku i mnóstwa nowej energii dnia 4 września, kiedy to rozpoczniemy nowy rok szkolny. P. Julita Woźniakowska przekazała gorące pozdrowienia z Hiszpanii od przebywających na szkoleniu w ramach projektu Erasmus + nauczycieli: p. Doroty Parady, p. Ewy Piechoty oraz panów Grzegorza Chomontowskiego i Artura Palke. „Ich życzenia na ten dzień i udane wakacje znajdziecie na naszym fb.”

Wychowawcy wręczyli świadectwa z wyróżnieniem uczniom swoich klas. Każdy jest dla nas ogromną dumą! Wielu z nich otrzyma w nadchodzącym półroczu Stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wysokie wyniki w nauce. Przypomnijmy, do stypendium uprawnieni są uczniowie liceum, którzy w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskali średnią ocen min. 5,00, technikum 4,8 i branżowej szkoły 4,5.

23 czerwca był ostatnim dniem posługi katechetycznej ks. Piotra Pagi w naszej szkole. P.o. Dyrektora podziękowała wspaniałemu i lubianemu przez społeczność szkolną ks. Piotrowi za czas wspólnej drogi, za dobrego ducha, którego wprowadzał do naszej codzienności, wspierając zarówno nauczycieli, jak i naszą młodzież.

Klasa III branżowej szkołytego dnia również zapisała ostatnią stronę w swojej kronice z czasu pobytu w Zespole. Wychowawca klasy – p. Grzegorz Subocz wręczył swoim wychowankom świadectwa ukończenia szkoły, a kl. II BS pożegnała swoich starszych kolegów przygotowanymi spersonalizowanymi medalami.

Pani Julita Okrąglewska, która od wielu lat dba o zatrzymanie ważnych dla szkoły chwil i wydarzeń na kartach kroniki szkolnej wyróżniła Maję Wiktorek za pomoc w jej prowadzeniu.

Pan Grzegorz Suboczw imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Reszlu poinformował o przyznaniu Paulinie Makulecz kl. IV TAK jednorazowej nagrody pieniężnej za szczególną pilność i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Amanda Mazurowska wyróżniła tego dnia członków samorządu oraz składy pocztu sztandarowego – młodzież o wielkich sercach, o wysokiej świadomości odpowiedzialności, bezinteresownych społeczników, dla których dobre imię szkoły stanowi wartość. Dziękujemy!!!

P. Julita Woźniakowska podziękowała Joannie Hatalakz kl. III TAK, Jakubowi Samotyhaz kl. IV TGiPC oraz Robertowi Lewińskiemuz kl. I TI za oprawę muzyczną uroczystości szkolnych.

Współprowadząca uroczystość - członkini Młodzieżowej Rady Powiatu – Karolina Róża Nowińskaw imieniu MRP skierowała kilka słów do młodszych koleżanek i kolegów:„W imieniu Młodzieżowej Rady Powiatu życzę wam wspaniałych Wakacji. Jest to idealny czas na odkrywanie nowych pasji, rozwijanie umiejętności i relaks. Pamiętajcie o odpowiedzialności, dbajcie o zdrowie i środowisko. Spędzajcie czas z bliskimi, dzieląc się radością i wspierając się nawzajem. Planujcie przygody, eksplorujcie świat i realizujcie marzenia. Życzę Wam niezapomnianych chwil pełnych emocji, inspiracji i spełnienia”.

W ostatnim czasie w naszej szkole odbył się turniej „Rataj Games Cup”Jego podsumowania dokonał organizator wydarzenia – Jakub Lewandowski, który przekazał nagrody rzeczowe na ręce zwycięskiej drużyny „Latino Didos” w składzie: Bartosz Michalski, Patryk Kuleszo, Kamil Ulatowski, Jakub Mickiewicz i Piotr Borkowski.

Po apelu wszystkie klasy spotkały się z wychowawcami w salach.

Serdecznie dziękuję p. Wiolecie Drężek – Bołtruczek i p. Amandzie Mazurowskiej za przygotowanie apelu.

Wszystkim życzymy wyłącznie słonecznych, wakacyjnych dni z dużą dozą radości, niezapomnianych wrażeń i dobrej energii. Niech to będzie bezpieczny, szczęśliwy czas, który naładuje nasze akumulatory na nadchodzący rok 2023/24. Do zobaczenia!!!!

REKLAMA

opublikowano: 2023-07-04, © Julita Woźniakowska,

1568

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak
 fot.Agata Iwaniak
fot. Agata Iwaniak