Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu wśród laureatów konkursu „Kierunek - innowacja 2022”

Każde innowacyjne przedsięwzięcie ma wpływ na podnoszenie jakości kształcenia. W roku szkolnym 2021/2022 innowacji podjął się nauczyciel z naszej szkoły, p. Adam Janiszewski. Tytuł innowacji brzmiał: Kreatywność – budowa robotów. We wrześniu 2022szkoła znalazła się wśród trzech laureatów I etapu (szczebel wojewódzki) konkursu „Kierunek- innowacja 2022" organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2021/2022 działalności innowacyjnej i przesłanie go za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalną formę opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz techniczną prezentację opisu.

Cieszymy się, że nasza szkoła została dostrzeżona przez komisję konkursową. Z niecierpliwością czekamy na wyniki II etapu na szczeblu ogólnopolskim.

Przypominamy również, że w ubiegłym roku szkolnym szkoła otrzymała tytuł laureata etapu I konkursu na najciekawszą relację Dnia Nowych Technologii w Edukacji – 2022. W ramach tej inicjatywy popularyzowana była technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktycznej.

Innowacje, nowe technologie rozwijają wyobraźnię dzieci, zdolność logicznego myślenia, prowokują do stałego doskonalenia się, dają mnóstwo wyzwań. W naszej szkole te rozwiązania cieszą się coraz większą popularnością.

REKLAMA

opublikowano: 2022-09-27, © Z S-P w Reszlu,

282

ostatnie artykuły z tego działu: