Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

ZJAZD ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W RESZLU

Dn. 27 czerwca 2015r. odbył się X Zjazd Absolwentów organizowany przez Stowarzyszenie „Absolwent”, którego prezesem jest były uczeń Zespołu Szkół, pan Janusz Kozoń. Obok licznie przybyłych absolwentów, wśród których tradycyjnie najwięcej było tych z pierwszych roczników, obecni też byli zaproszeni goście: starosta kętrzyński Ryszard Niedziółka, wicestarosta Michał Krasiński, dawni dyrektorzy szkoły: Jerzy Paukszto, Ryszard Kawczyński, Krzysztof Jelisiejew, obecny dyrektor Zdzisław Szypulski, nauczyciele emerytowani i ci, którzy nadal nauczają w naszej szkole. Zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej mszy świętej w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu. Następnie złożyli kwiaty na grobach absolwentów szkoły, zmarłych nauczycieli i pracowników. Delegacja absolwentów złożyła również wiązanki przy pomniku patrona szkoły Macieja Rataja. O godz.14.00 pan Janusz Kozoń otworzył uroczystość. Po odśpiewaniu hymnu wprowadzono dwa sztandary szkoły. Podczas uroczystego spotkania przemawiający podkreślali walory naszej szkoły, wracali wspomnieniami do lat szkolnych, a podczas części artystycznej żywo reagowali na wspomnienia i razem z wokalistką- uczennicą szkoły Olgą Łucek- śpiewali utwory Maryli Rodowicz. Atmosferę spotkania po latach tworzyły niekończące się rozmowy, uściski, wspomnienia i wzruszenia. Uczestniczący w tym spotkaniu mieli okazję wpisać się do Kroniki Szkolnej, tradycyjnie ustawili się do wspólnego zdjęcia, zwiedzali szkołę, rozmawiali ze swoimi dawnymi nauczycielami, z okrzykami radości przeglądali dawne kroniki, odnajdując siebie i swoje klasy na zdjęciach. Na chwilę czas cofnął się do ich lat młodzieńczych i stał się podróżą w przeszłość. Zjazd Absolwentów zakończył się wieczorem balem w niedaleko położonej Filipówce, gdzie powitali przybyłych gospodarze - byli uczniowie Zespołu Szkół: państwo Grabowscy.

REKLAMA

opublikowano: 2015-06-30, © Małgorzata Chmarycz,

9346

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Zjazd Absolwentów 2015 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Zjazd Absolwentów 2015
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher