Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Z historią w tle

Miniony tydzień w naszej szkole przebiegł pod znakiem historii. A wszystko za sprawą współpracy z Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Kętrzynie. Jego dyrektor - p. Tadeusz Korowaj - był naszym gościem dwukrotnie, a to nie koniec jego odwiedzin u nas. Pierwsza wizyta związana była z otwartą 5 listopada wystawą „Bo partyzantem być to honor”. Ukazuje ona historię pochodzących z Kurpiowszczyzny dwóch braci Jana i Henryka Duda, żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Potomkowie Jana żyją na terenie powiatu kętrzyńskiego i to właśnie dzięki ich pomocy przygotowana została ekspozycja. Chętni uczniowie uczestniczący w spotkaniu otrzymali publikację dotyczącą przeżyć obu bohaterów. Publikacja ta powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Niezwykle istotną osobą, bez której nigdy nie usłyszelibyśmy historii obu braci, jest ich wnuczka p. Aneta Duda – Bejnarowicz, która jest autorką wydanej publikacji, do której również dostarczyła zdjęcia i materiały z archiwów rodzinnych. Pani Aneta przybyła do naszej szkoły z dyrektorem centrum oraz całą ekspozycją, dzięki czemu nasi uczniowie mogli zapoznać się z jej treścią. W sam temat żołnierzy wyklętych wprowadził publikę p. T. Korowaj, natomiast p. Aneta opowiedziała o swoich dziadkach i oprowadziła naszą młodzież po wystawie.

Druga wizyta p. T. Korowaja stanowiła pierwszą część wykładu dotyczącego „Historii powiatu kętrzyńskiego”. Ponieważ Centrum Biblioteczno – Kulturalne (CBK) posiada w swojej ofercie kilka multimedialnych prelekcji dotyczących dziedzictwa kulturowego powiatu kętrzyńskiego, skorzystaliśmy z tej możliwości, dając naszej młodzieży okazję do poznania przeszłości swojej małej ojczyzny. Sięgnęliśmy dziedzictwa Prusów na terenie Barcji, pierwszych stałych mieszkańców dzisiejszego powiatu kętrzyńskiego, następnie dotknęliśmy tematu kolonizacji terenu w okresie państwa zakonnego. Już za tydzień druga część wykładu, podczas której poruszone zostaną tematy, dotyczące początków oraz rozwoju wsi i miast, powstania majątków ziemskich, reform agrarnych na początku XIX wieku, przemysłu rolno-spożywczego, a także ukształtowania się dzisiejszego krajobrazu architektonicznego powiatu.

Serdecznie dziękuję warsztatom szkolnym, w szczególności p. Robertowi Mieszkowskiemu za przygotowanie pięknej pamiątki dla naszego gościa.

REKLAMA

opublikowano: 2022-11-21, © Julita Woźniakowska,

662

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska
 fot.Julita Woźniakowska
fot. Julita Woźniakowska