Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

Jesteś tu: strona główna < parafia <

Reszel - parafia

Słowo Boże z komentarzem

Mt 3, 13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «;Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

KOMENTARZ:

Jan Chrzciciel po raz kolejny jawi się dzisiaj jako wzór pokory. Nie dąży do sławy, bogactwa, czy chwały. Raczej całą uwagę skupia na Jezusie, który prosi go o chrzest. Drodzy, a jak to się ma do naszego życia? Czy zawsze kiedy służysz drugiemu człowiekowi pragniesz oddać cześć Bogu, czy zdobyć dla siebie chwałę? Pokora dzisiaj na wagę złota. Podobno człowiek uczy się jej całe życie. Dlatego warto zacząć już od dziś.

REKLAMA

opublikowano: 2017-01-08, © Ks. Karol Misiewicz,

152

ostatnie artykuły z tego działu: