Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Jesteś tu: strona główna < Dni Reszla <

Reszel - Dni Reszla

Uroczysta sesja z okazji 675 rocznicy nadania praw miejskich miastu Reszel

Sala reszelskiego zamku wypełniła się do ostatniego miejsca. Podniosłe wydarzenie rozpoczęło odczytanie aktu nadania praw miejskich przez Henryka Radomskiego i grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu. Obradom sesji przewodniczył zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Reszlu - Andrzej Kwiatkowski.

Na sesję przybyli zaproszeni goście: Igor Hutnikiewicz - Dyrektor Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Teresa Prokop – Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie, Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, Izabela Sikorska-Ulfik - Honorowy Obywatel Miasta Reszla, odznaczeni medalem honorowym „Zasłużonym - Reszel”, burmistrzowie z sąsiednich miast, delegacje z miast partnerskich Reszla: Jemnic (Czechy), Jaszun (Litwa) i Legden/Asbeck (Niemcy), duchowni kościołów rzymsko-katolickich i greckokatolickiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy zakładów produkcyjnych, instytucji kultury, prezesi spółek, prezesi stowarzyszeń i fundacji działających na terenie gminy, kierownicy i pracownicy instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół oraz młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Legden i Gimnazjum nr 1 w Reszlu.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Marek Janiszewski - Burmistrz Reszla. Przekazał zebranym rys historyczny Reszla, podkreślając zachodzące procesy urbanistyczne i społeczne na przestrzeni 675 lat istnienia miasta. Wskazał na prowadzone inwestycje na terenie gminy w roku bieżącym. Podziękował wszystkim tym, z którymi reszelski samorząd współpracuje. Szczególnie gorące słowa skierował do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Mariana Podziewskiego, Marszałka - Jacka Protasa, Starosty Kętrzyńskiego – Tadeusza Mordasiewicza.

W dalszej części wystąpienia podkreślił rangę przynależności miasta do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. Ciepłe słowa skierował do przybyłych delegacji z miast partnerskich, duchownych i wszystkich obecnych gości.

Z gorącymi życzeniami i listami gratulacyjnymi kierowanymi do władz samorządowych i mieszkańców Reszla wystąpili: I. Hutnikiewicz Dyrektor Departamentu Polityki Jakości, T. Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, Zofia Griaznova – Starosta Jaszun, Fridhelm Kleweken – Burmistrz Legden, Józef Karpiński - Burmistrz Rynu, Krzysztof Hećman – Burmistrz Kętrzyna.

W kolejnym punkcie Andrzej Kwiatkowski odczytał uchwały Rady Miejskiej w Reszlu podjęte w sprawie przyznania Honorowego Obywatelstwa Miasta Reszel następującym osobom: Marii Pier-Bohne, Alfonsowi Siemetzkiemu i Stanislavowi Brada oraz uchwałę o nadaniu medalu honorowego „Zasłużonym – Reszel” – Henrykowi Radomskiemu. Aktu wręczenia tytułów i dekoracji odznaką dokonał Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej – Andrzejem Kwiatkowskim.

W dalszej części sesji nastąpiło uroczyste podpisanie przez dyrektorów szkół porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Legden/Asbeck i Gimnazjum nr 1 w Reszlu. W dowód uznania za promocję miasta i gminy oraz zaangażowanie w realizację idei Cittaslow i szczególną dbałość o zachowanie dziedzictwa kulinarnego i tradycji Burmistrz Reszla uhonorował okolicznościowym grawertonem: Mirosławę Żybula – Wielogórską, Stanisława Pawłowskiego, Jana i Dariusza Trzczak i firmę „Młynomag” Myszkowska, Rezanko, Stępień SJ.

Na zakończenie uroczystej sesji z krótkim programem artystycznym wystąpił Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Reszelanie” oraz z koncertem jubileuszowym zespół muzyki dawnej „Pro Musica Antiqua” z Olsztyna pod kierownictwem prof. Leszka Szarzyńskiego.

http://www.reportaz.info.pl/index.php?plik=container.php&id=306&act=all

REKLAMA

opublikowano: 2012-07-19, © Mirosław Bogdanowicz,

24

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb
 fot.Jolanta Grzyb
fot. Jolanta Grzyb