Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

Jesteś tu: strona główna < Dni Reszla <

Reszel - Dni Reszla

Dni Reszla 2007 - Sesja Rady Miejskiej

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Żegis, który na wstępie przywitał gości:

Igora Marka Hutnikiewicza - Dyrektora Biura Jakości i Znaków Regionalnych w Urzedzie Marszałkowskim, Teresę Prokop - Przewodniczącą Rady Powiatu w Ketrzynie, Tadeusza Mordasiewicza - Starostę Kętrzyńskiego, Krzysztofa Balcerzaka - z-cę Burmistrza Miasta Kętrzyn, Zdzisława Szypulskiego - Burmistrza Reszla, Romana Borejko - Radnego Rady Powiatu, ks. prałata Dyzmę Wyrostka - Proboszcza Parafii w Reszlu, o. Edmunda Lenza - Superiora Klesztoru Ojców Jezuitów w  Świetej Lipce, Pracowników Urzedu Gminy w Reszlu, Przewodniczących Rady Miejskiej minionych kadencji, Burmistrzów Reszla minionych kadencji, Odznaczonych medalem honorowym "Zasłużonym - Reszel", Pracowników i przedstawicieli zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń i fundacji, Prezesów, Dyrektorów i Kierowników zakładów pracy i jednostek organizacyjnych z terenu Miasta i Gminy Reszel, Sołtysów Gminy Reszel, Przedstawicieli prasy, Młodzież ze szkół reszelskich wraz z nauczycielami, trenerami i rodzicami, Członków chóru CHRÁMOVÝ SBOR z miasta partnerskiego Jemnice w Czechach, Wszytkich, którzy uczestniczą w sesji.

Pierwszym zaplanowanym punktem Sesji było przemówienie Zdzisława Szypulskiego, Burmistrza Reszla.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

- Reszel jest w tym dobrym położeniu, że ma wszytkie argumenty do dalszego rozwoju w kierunku miasta dobrej jakości życia, które będzie mogło oferować produkt turystyczny, gdzie ludzie z dużych aglomeracji będą chcieli w innych warunkach spędzić czas, nie tylko w okresie wakacyjnym - powiedział Igor Marek Hutnikiewicz, dyrektor Biura Jakości i Znaków Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim.

- Przyszedł czas aby z Reszla zrobić "perełkę" i ze swojej strony składam deklarację, że Urząd Starostwa Powiatowego będzie wspierał logistycznie i finansowo działania, które będą miały na celu rewitalizację całego miasta - powiedział Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Kętrzyński

W dalszej części uroczystej sesji wręczano honory, odznaczenia i podziękowania.

Po raz trzeci we współczesnej historii Reszla nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Reszla. W tym roku otrzymał go profesor Franciszek Starowieyski, znany wszytkim światowej sławy artysta malarz.

Medalem Honorowym "Zasłużonym - Reszel", za działalność oświatową i wychowawczą odznaczono Jana Lecha.

Za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i ekologiczne na szczeblu ogólnopolskim Burmistrz wyróżnił:

  • Bartosza Narkiewicza, ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu, zdobywcę I miejsca w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur";
  • Drużynę piłkarek ręcznych z  Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, finalistki Ogólnopolskich Igrzysk LZS Młodzieży Szkolnej
  • Drużynę piłkarek ręcznych LUKS Orlik, które dotarły do półfinału Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży
  • Koło Ekologiczne Ekozespoły, zdobywcę I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "Reporterzy Ekozespołów"
  • Mateusza Terlika i Cezarego Ślązaka, reprezentów województwa warmińsko-mazurskiego w finale krajowym rozgrywek w piłce nożnej o puchar im. Kazimierza Deyny

W kolejnej części spotkania, na zakończenie uroczystej sesji wystąpili: chór CHRÁMOVÝ SBOR z Jemnic w Czechach oraz Zespół Kameralny PRO MUSICA ANTIQUA.

REKLAMA

opublikowano: 2007-07-12, © Krzysztof Majcher,

6495

Komentarze

Mam propozycję dla władz miejskich Reszla, aby na kolejne rocznice obchodów nadania praw miejskich, byli zaproszeni włodarze i mieszkańcy Braniewa. Dlaczego właśnie Braniewa. Według mnie, Braniewo i Reszel są, naturalnymi miastami partnerskimi, które łączy wspólna historia. Zapomniana przez jedną jak i drugą stronę. Może przyszedł już czas aby odnaleźć na nowo, to coś co przypomina i łączy ludzi. A może ku pamięci tych, którzy pond 670 lat temu z odległego Braniewa wybierali się w nieznane aby na granicach Warmii w zakolu rzeki Izery, lokować nowe miasto Reszel. - (Resel, - Resil) Pierwszym z obowiązku jak i przywileju włodarzem naszego miasta był mieszkaniec Braniewa - o nazwisku Elerus. Dlatego warto, aby to historyczne wydarzenie zostało udokumentowane lub utrwalone w postaci nadania nowo planowanym ulicom - nazw; - np. ulica Braniewska, czy ulica Elerusa. Do rozważenia. Stanisław Gołaszewski Reszel - 06 XI 2007

ostatnie artykuły z tego działu:

PRO MUSICA ANTIQUA - Arkadiusz Skotnicki - marimba
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
PRO MUSICA ANTIQUA - Arkadiusz Skotnicki - marimba
PRO MUSICA ANTIQUA - Jerzy Szafrański  - obój, Wojciech Orawiec - fagot
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
PRO MUSICA ANTIQUA - Jerzy Szafrański - obój, Wojciech Orawiec - fagot
PRO MUSICA ANTIQUA - Leszek Szarzyński -flet, Małgorzata Skotnicka - klawesyn, Jerzy Szafrański  - obój, Wojciech Orawiec - fagot
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
PRO MUSICA ANTIQUA - Leszek Szarzyński -flet, Małgorzata Skotnicka - klawesyn, Jerzy Szafrański - obój, Wojciech Orawiec - fagot
PRO MUSICA ANTIQUA - Leszek Szarzyński
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
PRO MUSICA ANTIQUA - Leszek Szarzyński
chór CHRÁMOVÝ SBOR z Jemnic (Czechy)
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
chór CHRÁMOVÝ SBOR z Jemnic (Czechy)
Mateusz Terlik i Cezary Ślązak - reprezentanci województwa warmińsko-mazurskiego w finale krajowym rozgrywek w piłce nożnej o puchar im. Kazimierza Deyny 
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Mateusz Terlik i Cezary Ślązak - reprezentanci województwa warmińsko-mazurskiego w finale krajowym rozgrywek w piłce nożnej o puchar im. Kazimierza Deyny
Elżbieta Majcher
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Elżbieta Majcher
Ekozespoły z Gimnazjum nr 1 w Reszlu
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Ekozespoły z Gimnazjum nr 1 w Reszlu
piłkarki ręczne LUKS Orlik
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
piłkarki ręczne LUKS Orlik
Teresa i Kazimierz Doborzyńscy
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Teresa i Kazimierz Doborzyńscy
piłkarki ręczne Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
piłkarki ręczne Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
Bartosz Narkiewicz - zdobywca I miejsca w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur"
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Bartosz Narkiewicz - zdobywca I miejsca w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur"
Jan Lech
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Jan Lech
Jan Lech - odznaczony medalem honorowym "Zasłużonym - Reszel" 
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Jan Lech - odznaczony medalem honorowym "Zasłużonym - Reszel"
Franciszek Starowieyski
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Franciszek Starowieyski
Franciszek Starowieyski - honorowy obywatel miasta Reszla
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Franciszek Starowieyski - honorowy obywatel miasta Reszla
Krzysztof Balcerzak - z-ca Burmistrza Kętrzyna
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Krzysztof Balcerzak - z-ca Burmistrza Kętrzyna
Zdzisław Szypulski - Burmistrz Reszla
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Zdzisław Szypulski - Burmistrz Reszla
Igor Marek Hutnikiewicz - dyrektor Biura Jakości i Znaków Regionalnych w Urzedzie Marszałkowskim
 fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Igor Marek Hutnikiewicz - dyrektor Biura Jakości i Znaków Regionalnych w Urzedzie Marszałkowskim
Tadeusz Żegis - przewodniczący Rady Miejskiej fot.Krzysztof Majcher
fot. Krzysztof Majcher
Tadeusz Żegis - przewodniczący Rady Miejskiej