Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły

ciekawostki historyczne

Historia pewnego zegara w Reszlu

2007-10-07 / ciekawostki historyczne/

"Tu w Reszlu, w północno-wschodniej Polsce, było nasze stare Gimnazjum, które ma już 369 lat ..." wiecej...

Szlak nie tylko pielgrzymkowy: Reszel – Święta Lipka

2007-08-20 / ciekawostki historyczne/

Bliskie położenie miejscowości - Reszla i Świętej Lipki – miało wpływ na wzajemne przenikanie się ich bogatej i ciekawej historii. wiecej...

Kapliczki i krzyże przydrożne w Reszlu. Suplement

2007-06-24 / ciekawostki historyczne/

We wcześniejszym moim opracowaniu pominąłem, jak słusznie zauważyła czytelniczka niniejszej strony internetowej, neogotycką kapliczkę znajdującą się przy ulicy Podmiejskiej wiecej...

Kapliczki i krzyże przydrożne w Reszlu

2007-03-07 / ciekawostki historyczne/

Jednym ze znaków rozpoznawczych Warmii są niewątpliwie kapliczki i krzyże przydrożne, występujące znacznie częściej niż w innych obszarach Polski. Te typowe dla Warmii... wiecej...

Siedem cudów Reszla

2007-03-01 / ciekawostki historyczne/

Liczbie siedem w starożytności przypisywano największą moc magiczną. Mistycyzm z nią związany zapoczątkowany został przez Pitagorasa i jego uczniów... wiecej...

Ślady materialne historycznej granicy Warmii

2006-11-21 / ciekawostki historyczne/

Granice Warmii po raz pierwszy wytyczono w 1243 roku. W tamtym czasie niemal cały obszar obecnej gminy Reszel przynależał do Warmii. wiecej...

Wprowadzenie administracji w 1809 roku

2006-10-21 / ciekawostki historyczne/

Pierwsze wybory do rady miasta odbyły się 23 stycznia 1809 roku. Miasto liczyło wówczas 2 420 mieszkańców. Uprawnionych do głosowania było 279 osób. wiecej...

Wzgórze szubieniczne i...

2006-09-09 / ciekawostki historyczne/

Ostatnim aktem jurysdykcji karnej w Reszlu, w wydaniu średniowiecznym, było spalenie na wzgórzu szubienicznym Barbary Zdunk podejrzanej o podpalenie miasta wiecej...