Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły

ciekawostki historyczne

Dawny klasztor sióstr Katarzynek w Reszlu

2006-06-18 / ciekawostki historyczne/

W zachodniej części placu kościoła Świętych Piotra i Pawła znajdują się budynki dawnego klasztoru sióstr Katarzynek. Zakon ten powstał w XV wieku wiecej...

Graal w Bezławkach

2006-03-31 / ciekawostki historyczne/

Z Bezłwakami związana jest pewna historia - legenda o najbardziej poszukiwanym skarbie świata. Świętym Graalu. wiecej...

Gazownia miejska w Reszlu

2005-11-22 / ciekawostki historyczne/

Historia reszelskiej gazowni do 1945 roku praktycznie nie jest znana, ze względu na brak materiałów źródłowych. Stosunkowo wiernie natomiast można odtworzyć zastosowane w niej rozwiązania techniczne... wiecej...

Reszelskie młyny

2005-09-03 / ciekawostki historyczne/

W dokumencie lokacyjnym miasta Reszla z 12 lipca 1337 roku znajduje się informacja świadcząca o możliwości wykorzystania wód reszelskiej rzeki jako źródła energii. wiecej...

Dawny system reszelskich wodociągów i kanalizacji

2005-08-31 / ciekawostki historyczne/

Problem zaopatrzenia miasta w wodę rozwiązano w 1389 roku. Biskup Henryk Sorbom wydał jednocześnie pozwolenie na zbudowanie kanału kierującego do miasta część wód. wiecej...

Ostatni stos - Podpalaczka Reszla

2004-09-10 / ciekawostki historyczne/

... Przed niespełna dwustu laty Reszel stał się widownią ponurej tragedii. Z wyroku sądów pruskich spalono na stosie nieszczęśliwą kobietę. wiecej...

O byłym "reszelskim" jeziorze

2004-06-12 / ciekawostki historyczne/

Któż dziś z mieszkańców Reszla wie, że w bezpośrednim sąsiedztwie ich miasta było niegdyś stosunkowo duże jezioro. Ślady o jego istnieniu można znaleźć w przynajmniej w kilku opracowaniach. wiecej...

O nazwie reszelskiej rzeki

2004-06-08 / ciekawostki historyczne/

W różnego rodzaju literaturze spotkać można trzy nazwy reszelskiej rzeki: Izera, Sajna i Cyna. Według "Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (t. 9)" z 1967 roku przez Reszel przepływa rzeka wiecej...