Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jak się święty Jan obwieści, takich będzie dni trzydzieści.

ciekawostki historyczne

Mosty i mosteczki na rzece w Reszlu.
Część 1. Mosty drogowe

2011-08-25 / ciekawostki historyczne/

Na ok. 5 km odcinku reszelskiej rzeki, od drogi do Świętej Lipki do drogi w kierunku Grodzkiego Młyna znajduje się kilkanaście różnej wielkości obiektów mostowych. wiecej...

Poznajmy hydrotechniczną perełkę Mazur

2011-05-23 / ciekawostki historyczne/

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej zaprasza ciekawych świata i swojego regionu mieszkańców Reszla i okolic na sympozjum poświęcone Kanałowi Mazurskiemu. wiecej...

Niedługo bitwa...

2011-03-19 / ciekawostki historyczne/

700 lat temu, w okolicy wsi Wopławki, niedaleko Kętrzyna, stoczona została bitwa, nazywana bitwą stulecia. wiecej...

Kamienie milowe – powrót???

2011-03-14 / ciekawostki historyczne/

Prawie cztery lata temu ukradzione zostały dwa kamienie milowe, znajdujące się przy drodze z Reszla do Świętej Lipki. wiecej...

O Reszlu w dokumentach historycznych

2011-03-02 / ciekawostki historyczne/

W 2008 roku, z okazji Jubileuszu 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej, została wydana książka pt. Warmia w dobie „potopu” szwedzkiego 1654-1660, napisana przez Alojzego Szorca i Irenę Makarczyk. wiecej...

Ludność Reszla w latach 1945-1950

2010-05-18 / ciekawostki historyczne/

W opracowaniu „Ludność Reszla na przestrzeni dziejów”, mylnie podałem (za S. Mojzych-Rudowską), że w 1945 i 1950 roku w Reszlu mieszkało odpowiednio 830 i 801 osób. wiecej...

1 maja przed laty...

2010-05-01 / ciekawostki historyczne/

1 maja w czasach PRL był wielkim świętem. Dla wszystkich był to dzień wypoczynku. Maszerowaliśmy w pochodach. wiecej...

Moje pierwsze spotkanie z Katyniem...

2010-04-15 / ciekawostki historyczne/

Od kilku dni wspólnie przeżywamy olbrzymią tragedię, jaka dotknęła nas, Polaków. Współczujemy bliskim ofiar i sobie samym... Jednocześnie toczą się rozmowy ... wiecej...